Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

//

Av.Haşim KARTAL

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Borçlar Kanunu’nun 386. maddesinde vekalet sözleşmesiyle vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlandığı belirtilmektedir.

Avukat vekalet vermek isteyen kişini ilk olarak kanunen belirlenen bazı şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre avukata verilecek vekalet işlemlerinden önce kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması temel şartlar arasında yer almaktadır. Bu şartları taşımayan kişilerin herhangi bir şekilde avukata vekalet vermesi ve avukatın kendi adına hareket etmesini sağlaması mümkün değildir.

Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgileri aldıktan sonra, vekalet verecek olan şahsa hangi konuda(genel avukat vekaleti,özel avukat vekaleti vb.) vekalet vereceğini sorar. Bunun ardından kişi adına vekalet verilecek olan konular noter huzurunda vekaletnameye tek tek eklenir. Ardından hazırlanan bu sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası da noterde kalmak üzere verildikten sonra vekaletname işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Avukat Vekaleti Nedir? Nasıl Çıkartılır?

Şahsınız ve şirketiniz adınıza iş yapabilmemiz, dava ve takiplerde sizi temsil edebilmemiz için ERZİNCAN AVUKATA VEKALET vermeniz gerekmektedir.

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı bir belgedir.

Davaya vekâlet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir.

Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.

Vekalet Türleri Nelerdir?

Vekile (avukata) dava vekaleti (temsil belgesi) iki şekilde verilebilir. Vekaletname, özel ve genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

Özel dava vekaletnamesi: Yalnız belli bir (veya birkaç) davanın takibi için verilen vekaletnamedir. Vekil, özel dava vekaletnamesiyle müvekkilini vekaletnamede belirtilen davadan başka bir davada temsil edemez.

Genel dava vekaletnamesi: Müvekkilin açmış olduğu ve açacağı ve müvekkile karşı açılmış bütün davaları takip etmek için verilen vekaletnamedir (1136 sayılı Av. K. m. 171/2). Vekil, genel dava vekaletnamesiyle müvekkilini başka davalarda da temsil edebilir.

Vekaletname Düzenlemeye Yetkili Makamlar Hangilerdir?

Vekaletname düzenleme yetkisi ülkemizde noterlere , yabancı ülkelerde ise Türk  elçilik ve konsolosluklarına verilmiştir. Türkiye’de bulunan herhangi bir noterde genel ve özel vekaletname düzenlenir. Yabancı ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarının da vekaletname düzenleme yetkisi mevcuttur.

Yabancı ülkelerde bulunan noter benzeri kurumlar tarafından düzenlenen evraklar ise  yetkili makamın düzenlediğine ilişkin Türk Konsoloslukları tarafından onaylanması ve şerh düşülmesi  halinde  vekaletname yerine geçerek kullanılır.

Vekaletname Vermek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avukata vekalet vermek için gerekli belgeler şunlardır;

  • Üzerinde vekaleti verecek kişinin T.C. kimlik numarasının bulunduğu herhangi bir kimlik belgesi ,(nüfus cüzdanı ya da pasaport)
  • Vekalet verilecek avukatın adı, soyadı,T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri,
  • Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf(Boşanma davası için)

Yabancı Ülkede Yaşayanlar ve Yabancı Uyruklu Kişiler Nasıl Vekaletname Verebilir?

Türkiye’de bulunmaları halinde kimlikleri ile en yakın notere giderek,

Yabancı bir ülkede bulunmaları halinde kimlik belgeleri ile bulundukları ülke Türk Konsolosluklarına giderek avukatın bilgilerini vererek vekalet verebilirler.

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ? Erzincan Avukat Nedir?

Vekaletname Ücreti Ne Kadardır?

Her yıl tarife ile birlikte güncellenen rakam 2021 yılı için 100-250 TL’dir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Dava Nasıl Açılır?

Hakkımda Açılmış Bir Dava Var Mı? Nasıl Anlarım ?

“Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?” üzerine 7 yorum

Yorum yapın