SEGBİS Nedir? Duruşmaya Başka Bir İlden Katılmak Mümkün Müdür?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza yargılamasının yukarıda açıklanan temel ilke ve kuralları gözetilerek teknik araçlarla ses ve görüntü kaydı veya ses ve görüntü aktarması yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Öte yandan 2011 yılında CMK’nın belirtilen hükümlerinin uygulanmasını göstermek üzere Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 20/09/2011 tarih ve 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik’te ceza infaz kurumunda, tedavi kurumlarında veya soruşturma ve kovuşturma aşamasında ilgili makam tarafından kabul edilen mazeretleri nedeniyle hazır bulunamayan kişilerin ve yargı çevresi dışında bulunanların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenilmesi ve yakalama halinde mahkemesine çıkarılamayan kişilerin dinlenilmesinde SEGBİS’in kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kovuşturma aşamasında duruşmada hazır bulunma hakkına sahip olan sanık, bazı istisnai veya zorunlu hallerde cezaevinden veya yargılamayı yapan mahkemeden uzakta bir yerden SEGBİS sistemi yoluyla duruşmaya bağlanarak görüntülü ve sesli dinlenebilir. SEGBİS sistemini düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 196. maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir:

Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.

SEGBİS Yöntemi İle Kimlerin İfadesi Alınır?

  • Ceza İnfaz Kurumunda Bulunanlar
  • Yargı Çevresi Dışında Bulananlar
  • Tedavi Altında Bulunan Hastalar
  • Haklı Mazereti Bulunanlar

Başka ildeki mahkemeye SEGBİS ile katılmak için dilekçe nasıl yazılır?

Eğer davanın görüldüğü yer sizin bulunduğunuz yerden farklı ise muhabere yoluyla başka ildeki mahkemeye SEGBİS yoluyla katılmak istediğinize dair dilekçe göndermek gerekir. Muhabere kanalıyla bulunduğunuz yerden başka şehirdeki mahkemeye dilekçe gönderip davaya bulunduğunuz ildeki en yakın adliyeden bağlanabilirsiniz.

Başka şehirdeki mahkemeye gönderilecek dilekçe kanun hükümlerine göre eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra bulunduğunuz yerdeki mahkemeye giderek muhabere yoluyla evrak gönderimi yapmak istediğinizi iletmeniz gerekir. Bulunduğunuz yerde başvuracağınız mahkeme ise dilekçeyi göndermek istediğiniz yerdeki görevli mahkemenin aynısıdır. Örnek olarak dilekçeyi göndermek istediğiniz mahkeme Erzincan Aile Mahkemesi ve sizin bulunduğunuz yer Aksaray ise dilekçenin verileceği mahkeme Aksaray Nöbetçi Aile Mahkemesidir. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yok ise dilekçeyi vereceğiniz mahkeme nöbetçi asliye hukuk mahkemesidir.

SEGBİS Nedir? Duruşmaya Başka Bir İlden Katılmak Mümkün Müdür? Erzincan Avukat Nedir?

Duruşmaya katılmak için Avukat tutmak zorunlu mudur ?

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Dolayısıyla adli ve idari mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile, ceza mahkemelerinde sanık veya katılan sıfatıyla ve icra dairelerinde alacaklı-borçlu sıfatıyla yapacağınız işlemlerde ve duruşmalarda avukat tutma zorunluluğundan söz edilemez.

Ancak her alanda olduğu gibi hukuk alanı da uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir.

Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir. Avukatın bu hukuki desteğinin de bir karşılığı olduğunun da unutulmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak parası yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. 18 yaşından küçüklerin ve cezasının üst sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi baro net sisteminden bir avukat tayin edilir.  

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Dava Nasıl Açılır?

Hakkımda Açılmış Bir Dava Var Mı? Nasıl Anlarım ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ara