İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Nedir?

Erişim engelleme, 5651 sayılı Kanunda belirtilen durumlarda kişilerin hak ve menfaatlerini koruyan bir tedbirdir.

Bu doğrultuda erişim engeli ,herhangi bir internet sitesinin belirli bir sayfasına veya tamamına kullanıcılarının erişiminin önüne geçmek için uygulanan bir tedbirdir.

İnternet sitesinde veya herhangi bir sayfasında yayımlanan içerik (haber, video, yorum, fotoğraf, yazı vb.) kişilik haklarına saldırı içeriyor olabilir, kamu düzenine aykırılık teşkil ediyor olabilir, özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olabilir ya da TCK anlamında suç teşkil ediyor olabilir.Bu şartların gerçekleşmesi durumundaİnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi talep edilebilir.

İnternetten içerik kaldırma veya erişimin engellenmesi ile ilgili işlemler 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” adlı yasada yer alan hükümlere göre gerçekleştirilir.

Hangi Hallerde İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Talep Edilir?

Herhangi bir internet sitesinin veya bu sitenin herhangi bir sayfasının erişim engeli kararına konu olması mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz üzere 5651 sayılı Kanun erişim engelinin hangi durumlarda söz konusu olacağını 8 ve 9. maddelerde hükme bağlamıştır.

Buna göre;

 • İlgili sitenin veya sayfanın kişilik haklarına bir saldırı teşkil ediyor olması durumunda,
 • Sayfanın veya içeriğinin belirli suçları teşkil ediyor olması durumunda,
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda,
 • Fikir ve sanat eserlerine yönelik bir ihlal söz konusu olduğu durumlarda,
 • Genel sağlığın korunmasına aykırılık teşkil eden durumlarda,
 • İlgili site veya sayfanın kamu düzenine aykırılık teşkil ediyor olması ve erişimin engellenmesinde kamu yararı bulunması durumunda,

İlgili sitelerin yönetimlerine (içerik veya yer sağlayıcılarına) direkt olarak ulaşıp hukuka aykırılığın sonlandırılması imkanı her zaman mümkündür. Ancak 8 ve 9. maddelerde yargısal yola başvurarak erişim engelleme ve içerik kaldırma imkanı düzenlenmiştir.

Erişimin Engellenmesi Kararının Kaldırılması

Erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı kimi durumlarda amaca uygun düşerse belirli bir süre için verilmiş olabilir. Erişimin engellenmesi kararı bu belirli süre için verilmişse bu sürenin dolmasıyla kaldırılacaktır. Eğer böyle belirli bir süre için verilmemişse;

 • Soruşturma aşamasında gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda savcı hakime danışmadan direkt olarak erişimin engellenmesi kararı verebilir ancak savcı bu işlemi Sulh Ceza Hakiminin onayına sunar. Sulh Ceza Hakimi bu kararı 24 saat içerisinde onaylamazsa erişim engeli Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılmak zorundadır.
 • Suç soruşturması sırasında erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı verilir de soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirse erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Böyle bir durumda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren savcı, kararın bir örneğini Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna göndererek erişim engelini kaldırtır.
 • Aynı şekilde kovuşturmaya geçilir ve yargılama sonucunda kişi beraat kararı verirse gene erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı hükümsüz hale gelir. Bu durumda savcı yerine hakim kararı kuruma göndererek erişim engelinin kaldırılmasını sağlar.
 • Yukarıda belirli suçlarla ilgili içeriklerin içerik sağlayıcı tarafından yayından kaldırılması durumunda erişimin engellenmesi kararı kaldırılacaktır. İçerik sağlayıcı ilgili içeriği soruşturma aşamasında kaldırırsa savcı, kovuşturma aşamasında kaldırırsa hakim erişim engelini kaldırtır.
 • Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun erişim engeli kararı verebileceğinden bahsetmiştik. Bu durumda kurum başkanı erişim engelini gerçekleştirir ancak bunu 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakiminin onayına sunar. Sulh Ceza Hakimi 48 saat içerisinde bu işleme onay vermezse erişimin engellenmesi gene kaldırılmak durumundadır.
 • Erişimin engellenmesine neden olan içeriğin yayından kaldırıldığı her hal ve şartta erişim engeli kaldırılır.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesinde Görevli Mahkeme veya Savcılık Neresidir?

 Suç işlenmesi nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 içinde hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesinde Yetkili Mahkeme veya Savcılık Neresidir?

 Suç işlenmesi nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri şunlardır:

İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.

Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir (5271 sayılı CMK m.12/5).

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Edilebilir mi?

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi ,internet sayfası üzerinden yayımlanan haber, blog, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde ortadan kalkmadığı takdirde internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesini ifade etmektedir.

İnternetten içerik kaldırma ve sildirme ,internet üzerinden yayımlanan ve hukuka aykırılık teşkil eden haber, blog, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerin kaldırılması veya silinmesine denir. İçerik kaldırma veya sildirme sadece yer veya içerik sağlayıcı tarafından yerine getirilebilir.

Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında itiraz edilebilir. Bu itiraz kararın tebliğden veya öğrenilmesinden itibaren 7 gündür. İtiraz Kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

Arama Motorlarında İçerik Yayından Nasıl Çıkarılır?

İnternet üzerinde yayın yapan web sitelerinde yer alan tüm içerikler, arama motorları tarafından indekslenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Arama motorlarında içeriğin yayından çıkarılması işlemi, söz konusu indeks ve kayıt bilgilerinin silinmesine karşılık gelmektedir.

Söz konusu indeks ve kayıtların silinmesi durumunda, arama motorunda yapılacak arama sonucunda olumsuz içeriğin yer aldığı sayfalara erişim sağlanamaz.

Bu işlem tek başına yeterli değildir ve bahse konu içeriğe kaynak web sayfasından erişim imkanı halen bulunmaktadır.

Sulh ceza hakimliğine yapılacak başvuru ile bu içeriklerin ve arama motorlarının tuttuğu kayıtların yayından çıkarılması veya içeriğe erişimin engellenmesi sağlanabilir. Bahsedilen hukuki süreçlerin bir Erzincan avukat tarafından takip edilmesinde ciddi yarar bulunmaktadır. 

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Nedir? Erzincan Bilişim Avukatı Nedir?

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Sürecinde Avukatın Önemi

 • Kişilik haklarınızın ihlali söz konusu ise ilgili içerik için web sitesinin sahibiyle iletişime geçilmesi ya da yer sağlayıcıdan içeriğin kaldırılmasını talep edilmesi, yapılması gereken ilk işlemlerdendir.
 • İçeriğin yer aldığı site Google, Facebook, Twitter gibi siteler ise doğrudan bu sağlayıcılardan içeriğin kaldırılması talep edilebilir.
 • İçeriğin yer aldığı sitenin sahibine ulaşılamıyorsa veya olumsuz yanıt alındıysa suç teşkil eden veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerik için BTK’ya başvurularak erişimin engellenmesi sağlanabilmesi de mümkündür.
 • Ayrıca bu tür içerikler ve bunların dışındaki kişilik haklarının ihlali niteliğindeki içerikler hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmesi için Sulh Ceza Hakimliklerine de başvurulabilir.

Erişimin engellenmesi veya kaldırılması meydana gelebilecek ihtilaflarda yardım edebilecek işlemlerin hukuki boyutunu takip edebilecek olan Erzincan bilişim avukatıdır.   

Daha fazla makale için tıklayınız.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Tensip Zaptı Nedir?

“İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın