Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

//

Av.Haşim KARTAL

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasının açılması, yabancı ülkelerde kesinleşmiş boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olması için Türk Mahkemeleri’nce tanınmasıdır.

Tanıma tenfiz davaları Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hakkında Kanunu’nda düzenlenmiş kendine özgü bir dava türüdür. Tanıma tenfiz davasında mahkeme somut olayın esası hakkında yeniden yargılama yapmaz. Açılan dava ile birlikte bu karar Türkiye’de de icrailik kabileyeti kazanmış olur. Bu davada mutlaka tanıma tenfiz davası avukatından yararlanılması önerilir.Aksi taktirde Türk Mahkemeleri’nce farklı ülkelerde alınmış boşanma kararı tanınmamakta ve boşanmış eşler yeniden evlenme, nafaka, tazminat, vb. haklarından mahrum kalmaktadırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası bir dilekçe ile Türk mahkemelerinde açılan bir davadır. Ancak bu dava yukarıda da belirttiğimiz gibi somut olaya ilişkin esasa yönelik yeni bir hüküm tesis etmez. Burada Türk mahkemesi yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan hükmü Türk hukuk sistemi nezdinde de geçerli olduğuna yönelik bir karar verir.Türk mahkemesi boşanmaya, velayete yahut nafakaya ilişkin esasa yönelik bir inceleme yapmaz. Bu hususlarda bir karar da veremez . Mahkeme yalnızca boşanma hükmünü Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Kanunu’nun 58. mddesi bakımından denetler. Nihayetinde verilen karar ile yabancı mahkeme hükmü Türkiye’de geçerlilik kabiliyeti kazanır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için hukuki bazı yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gereklidir. Davanın açılabilmesi için;

 • Yabancı ülke mahkemelerinde kesinleşmiş boşanma kararının alınmış olması,
 • Alınmış boşanma kararının Türk Mahkemeleri’nin yetki alanı dışında gerçekleşmiş olması,
 • Alınmış kararın kamu düzenine aykırılık taşımaması,
 • Alınmış kararın kanunlara uygun olarak alınmış olması

Gereklidir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Neden Açılır?

Tanınma ve tenfiz davası Türk hukuk sisteminde Türk kanun koyucusunun kabul ettiği ülkelerdeki boşanma davalarının kabul ve geçerliliği için açılan davalara denir. Bu davalar sayesinde birey; tanınma davası sayesinde yurt dışında boşanmış çiftin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış olduğu kabul edilmektedir.

Tanınma davası ile de hukuki açıdan evlilik birliğini sona erdiren boşanma davasının birtakım hüküm ve sonuçları meydana gelecektir. Bu hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemi içerisinde de icra edilebilmesini ve icra edildiğinde kanuna aykırılık teşkil etmemesini sağlayan davadır.

Tanınma ve tenfiz davası ile birey her iki hukuk sisteminde ayrı ayrı boşanmaya gerek kalmadan bir ülkenin hukuk sistemi içerisindeki usullere uyarak boşanmaktadırlar.

Bireylerin tanınma ve tenfiz davalarını açabilmeleri için Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Bir avukata verilecek vekalet ve özel yetki ile bireyler Türkiye’ye gelmeden de tanınma ve tenfiz davalarını da açabilmektedirler.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 • Boşanma Kararlarının tanıma ve tenfizi için açılacak davalarda aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir.
 • Yabancı mahkemece verilen kararın (boşanma kararı) aslı (ıslak imzalı, mühürlü)
 • Yabancı mahkemenin kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge (ıslak imzalı mühürlü)
 • Apostil Şerhi
 • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vekaletname ( Vekaletnamede vesikalık fotoğraf olması gerektiği gibi vekaletname içerisinde “yurt dışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya, açılan davayı kabule” yetkilerinin bulunması

gerekmektedir.

Davada İspat Nasıl Olur?

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümanca yapılmış ve noter yahut konsoloslukça tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir.

Tercüme işlemleri Türkiye’de yapılabileceği gibi yabancı ülkede de yapılabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak boşanmaya yönelik yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi hakkında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Apostil Nedir ? Niçin gereklidir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Örneğin Almanya mahkemelerince verilen bir karara apostil şerhi eklenmek suretiyle “Evrakın bir mahkeme kararı olduğu, Almanya ülkesinden verildiği, hangi tarihte kararın verildiği, kararın kim tarafından imzalandığı, mühür olup olmadığı vs.” bilgiler yer almaktadır.

Dünyada bir çok ülke bulunmakta ve bu ülkelerin gerek hukuk sistemi gerekse yönetim sistemleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle tüm ülkelerde ortak bir mahkeme kararı formatı bulunmamaktadır. Kaldıki sözkonusu mahkeme kararının içeriğinin teyit edilmesi uzun bir süreç alacaktır.

Bu itibarla; tanıma ya da tenfiz davası açısından, davaya konu edilen bir yabancı mahkeme kararının gerçekte bir mahkeme kararı olup olmadığı, hangi ülke ve hangi mahkemeden verildiği, hangi tarihte karar verildiği kim tarafından tasdik edildiği, evrak üzerinde mühür olup olmadığı hususlarının tespiti; kararı veren mahkemeye sormadan ve teyit ettirmeye gerek kalmadan apostil şerhi verilmek suretiyle sağlanabilmektedir.

Bu nedenle tanıma ve tenfiz davasında apostil şerhi zorunlu bir unsurdur.

Apostil Sözleşmesine Taraf Ülkeler ;

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Tonga, Almanya Federal Cumhuriyeti, İsveç, Trinidad ve Tobago, Andora, İsviçre, Türkiye, Antigua, İtalya, Ukrayna, Arjantin, İzlanda, Venezuela, Arnavutluk, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Karadağ, Yunanistan, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Kolombiya,  Bahamalar, Kuzey İrlanda, Barbados, Lesotho,

Barbuda, Letonya, Belarus, Liberya,  Belçika,İsrail, Lihtenştayn, Belize, Litvanya, Birleşik Krallık (İngiltere), Lüksemburg, Bosna-Hersek, Macaristan, Bostvana, Makedonya, Brunei Sultanlığı, Malavi, Bulgaristan, Malta, Cook Adaları, Marshall Adaları, Çek Cumhuriyeti, Mauritius, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika,

Hong Kong ve Makou, Moldova, Danimarka, Monako, Dominik, Namibya, Ekvador, Niue, El Salvador, Norveç, Ermenistan, Panama, Estonya, Polonya,  Fiji, Portekiz,  Finlandiya, Romanya,  Fransa, Rusya Federasyonu,  Grenada, Saint Kitts ve Nevis, Grenadines, Saint Lucia, Güney Afrika, Saint Vincent, Güney Kore, Samoa, Gürcistan, San Marino, Hırvatistan, Seyşeller, Hindistan, Sırbistan, Hollanda, Slovakya, Honduras, Slovenya, İrlanda, Surinam, İspanya, Svaziland

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer sorusunun yanıtını davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, taraflardan herhangi birisinin yurt dışında yaşaması ve tarafların avukatlık hizmeti alıp almaması doğrudan etkiler.

Her iki tarafın da avukatlık hizmeti alması davanın kısa sürede sonuçlanması için önemlidir.

Boşanma Hangi Tarihten İtibaren Geçerli Olur?

27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 59. Maddesi ile yabancı mahkemece verilen kesin hüküm ve kesin delilin etkisi düzenleme altına alınmıştır. Buna göre “ Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.” Sonuç olarak, boşanma Yabancı Mahkemece verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren geçerlidir. 

Nitekim bu husus, 2006 yılında yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 58.maddesinde “Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.” şekliyle açıkça yer almıştır.

tanıma ve tenfiz davası Nedir ? Nasıl Açılır ? Erzincan Avukat

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Hangi Avukata Müracaat Etmeliyim?

Boşanma ve Aile Hukuku’na ilişkin verilmiş, Yabancı Mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi için açılacak davalar açısından Erzincan Avukat ‘ından hukuki yardımından yararlanmanız büyük önem taşımaktadır.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası

Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Erzincan Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Erzincan Avukat

“Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın