Günümüzde boşanmaların çoğalması sebebiyle ihtiyaç duyulan Erzincan boşanma avukatı konusunda özellikle aile hukuku ve boşanmada tercübeli deneyimli avukatlar kastedilmektedir. Böylece bir avukat kendisini hem teoride hem de pratikte geliştirmiş ve o konuda uzmanlaşmış olur. Uzmanlaşma bilmek için azimle çalışmak gerekir. Kazanılan tecrübenin sürekli yenilenmesi ve en son teknolojinin takip edilmesi gerekir. Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin son kararlarının, içtihadlarının takip edilmesi ile hızla ilerleyen dünyaya ayak uydurulması mümkün olacaktır.

Erzincan ve çevresinde faaliyet gösteren Kartaloğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu , anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Erzincan Boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman Erzincan boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere;

Özel boşanma sebepleri olarak;

Zina,

Hayata kast,

Pek kötü veya onur kırıcı davranış,

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,

Terk,

Akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise;

Evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları;

Anlaşmalı boşanma davası ,

Bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Kartaloğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Erzincan ve çevresinde boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca bu süreçle ilgili psikolojik destek için aile danışmanlığında uzman pskiloglardan da destek alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir. Boşanma avukatlarımız, hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek müvekkillerimizi; boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimi davaları, mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması konularında temsil etmekte ve başarılarını devam ettirmektedirler.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

+ Erzincan Boşanma Avukatı
+ Erzincan Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
+ Erzincan Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
+ Erzincan Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
+Erzincan Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
+Erzincan Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
+Erzincan Velayet davaları açılması ve takibi
+Erzincan Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
+Erzincan Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
+Erzincan Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

3 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir