Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Hükümlünün cezasının infazı boyunca iyi halli olması ve diğer hususların dikkate alınması saklı olmak kaydıyla koşullu olarak salıverilmesine karar verilmektedir. Hapis cezasının suçluları rehabilite etme ve topluma kazandırma özelliğini göz önünde bulundurursak hükümlünün kanunda belirtilen süre miktarınca cezasını çektikten ve bu infaz süresince iyi halli olduktan sonra izlenimi topluma uyum ... Görüntüle