BONO NEDİR?

Emre Muharrer Senet Nedir? Bono, uygulamada çok sık kullanılan bir kambiyo senedidir ve kendine özgü hükümleri dışında poliçe hükümleri bono için de uygulama alanı bulur. Hukuki mahiyeti itibariyle ise bono, soyut bir borç ikrarıdır. İktisadi olarak ise, bir kredi vasıtası olarak kabul edilir.  Bononun geçerlilik şartları şöyledir; Bono veya emre ... Görüntüle