İlamsız İcra Takibi Nedir?

İçerikte Neler Var ?1 İlamsız İcra Takibi Nedir?2 İlamlı ve İlamsız İcra Takibini Birbirinden Ayıran Temel Özellikler3 İlamsız İcra Takip Yolları Nelerdir?4 Genel Haciz Yolu ile İlamsız İcra Takibi5 Takip Talebinde Bulunması Gereken Unsurlar6 İlamsız İcra Takibinin Aşamaları Nelerdir?7 İcra Takibi Ne Kadar Sürer? İlamsız İcra Takibi Nedir? İcra Hukuku ... Görüntüle

Seri Muhakeme Usulü Nedir?

İçerikte Neler Var ?1 Seri Muhakeme Usulü Nedir?2 Seri Muhakeme Usulünün Amacı Nedir?3 Seri Muhakeme Usulünün Şartları Nelerdir?4 Hangi Suçlar Seri Muhakeme Usulüne Tabidir?5 Talepname Nedir?6 Seri Muhakeme Usulünde Hüküm Kurulması Seri Muhakeme Usulü Nedir? Alternatif Çözüm Yöntemi Olarak Seri Muhakeme Usulü,7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik ... Görüntüle

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

İçerikte Neler Var ?1 ARAÇ DEĞER KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI2 HUKUKİ NİTELİĞİ3 GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 4 ZAMANAŞIMI5 TAZMİNAT DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILIR? ARAÇ DEĞER KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi ... Görüntüle

BONO NEDİR?

Emre Muharrer Senet Nedir? Bono, uygulamada çok sık kullanılan bir kambiyo senedidir ve kendine özgü hükümleri dışında poliçe hükümleri bono için de uygulama alanı bulur. Hukuki mahiyeti itibariyle ise bono, soyut bir borç ikrarıdır. İktisadi olarak ise, bir kredi vasıtası olarak kabul edilir.  Bononun geçerlilik şartları şöyledir; Bono veya emre ... Görüntüle

E-Duruşma Dönemi

E-Duruşma Dönemi             Yeni tip korona virüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok alanda etkisini göstermiştir.Salgından birçok alan etkilenmiş ancak en çok etkilenen alanlardan birisi de hukuk alanı olmuştur. Nitekim Mart ayından bugüne kadar; virüsün bulaşıcı etkisi sebebiyle birçok duruşma ertelenmiş ve yargılama sürecinde aksamalar meydana gelmiştir. Hak ... Görüntüle

İPTAL DAVASI

İPTAL DAVASI İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan idari dava kurallarından, özellikle hukuka aykırı alınankararların iptaline yönelik idare hukuku yargılama kurallarının bütününden oluşan davalardır.Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku,idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idarehukuku kuralları, özel hukuk ... Görüntüle