Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Kişilerin nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, herhangi bir zayi olma durumunda yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak yanlışlık ve eksikliklerin giderilebilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, nüfus müdürlüğünce yapılan maddi hataların düzeltilmesi ve çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla açılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, kişinin medeni haklarını sorunsuz bir şekilde kullanması, resmi işlemlerde yaşanacak aksaklıkların önlenmesi için gereklidir.

Nüfus Kaydında Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Nüfus kayıtlarında bulunan bilgiler ;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Fotoğrafı
 • Cilt, aile ve birey sıra numarası,
 • Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
 • Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
 • Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı
 • Dini,
 • Medenî hali,
 • Yerleşim yeri adresi
 • Evlenme, boşanma, soybağının kurulması veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişisel durumda meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler,

Hangi Davalar Nüfus Davaları Olarak Karşınıza Çıkar?

Nüfus davaları ya da nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak açabilecek davalar;

 • Ad ve soyadın değiştirilmesi davası,
 • Cinsiyet değişikliği davası,
 • Doğum tarihi ve yaş düzeltme davaları,
 • Nüfus kaydının iptali davası,
 • Babalık davası, soy bağının reddi davası,
 • Din değiştirme davası,
 • Gaiplik davası,
 • Kişisel durum sicillerinin tutulmasından doğan davalar,
 • Yaş değiştirme davaları,
 • Anne-baba adı değiştirme davaları,
 • Tespit davaları ve diğer kayıt düzeltme davalarıdır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davacı ve Davalı Kimdir?

Nüfus kayıtlarında yanlışlık olan veya eksik bilgi olan herkes nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir. İlgililerin nüfus kayıtlarında tam ve doğru bilgilerin yer almasına, veya yanlış tutulan kayıtların düzeltilmesine ilişkin taleplerini konu edinen dava, nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak adlandırılmaktadır.Bunların dışında nüfus kaydında bir yanlışlık veya eksiklik olduğu kanaatinde olan ilgili herkes bu davayı açmaya ehildir. Ayrıca kamu düzenini ilgilendiren durumlarda resmi dairenin başvurduğu Cumhuriyet Savcısı da bu davayı açabilmek bakımından yetkilidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası için yetkili ve görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yurt dışında yaşayanlar İzmir, Ankara veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde nüfus kaydının düzeltilmesi davasını açabilirler.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası aleyhine nüfus kaydı düzeltilmek istenen kişi ve ilgili Nüfus Müdürlüğü davalı gösterilmek suretiyle açılabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

T.M.K. 39 ve N.H.K. 36. Maddeleri uyarınca kayıt düzeltme davaları ilgililer tarafından herhangi bir süreye tabii olmaksızın açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında İddiaların İspatı Nasıldır?

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin talepleri konu edinen davalar kural olarak ve hukuki nitelikleri itibariyle kamu düzeniyle ilişkilidir. Bu nedenle her türlü sair delil ve belge ile ispat olunabilir. Anılan davaların yine kamu düzeniyle ilişkili olmasının bir diğer sonucu, tarafların iddiaları ile ilişkili olarak ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle Mahkemenin yetinmeyecek olmasıdır. Dolayısıyla mahkeme nüfus kaydının düzeltilmesini konu edinen bir dava tarafların ortaya koyduğu delillerle bağlı değildir. Re’sen araştırma yapan mahkeme maddi gerçekliği ortaya koymakla yükümlüdür.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir? Erzincan Avukat Nedir?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Sonuçlandıktan Sonra Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sonuçlandığında mahkeme Nüfus Müdürlüğü’ne tespitini bildirir ve Nüfus Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılır. Mahkemenin verdiği karar karşısında Nüfus Müdürlükleri’nin kanun yollarına başvurma hakları saklıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalarda zaman aşımı yoktur.

Erzincan avukat olarak Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlarımız için güncel mevzuata uygun nüfus kaydı değişiklikleri ve güncelleme davalarının takibini yapıyoruz. Güncellenmiş nüfus mevzuatına göre nüfus kaydınızda yapılmasını talep edebileceğiniz konular hakkında ve nüfus davaları süreci ile ilgili bilgi almak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İhtiyati Tedbir Nedir?

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Yaş Düzeltme Davası

“Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın