Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Alternatif Çözüm Yöntemi Olarak Seri Muhakeme Usulü,7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 250. maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Seri Muhakeme Usulü, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermediği hallerde, şüphelinin müdafii huzurunda açık ... Görüntüle