İPTAL DAVASI

İPTAL DAVASI İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan idari dava kurallarından, özellikle hukuka aykırı alınankararların iptaline yönelik idare hukuku yargılama kurallarının bütününden oluşan davalardır.Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku,idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idarehukuku kuralları, özel hukuk ... Görüntüle