Senet Nedir? Senette Zorunlu Unsurlar

 Senet; kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini içerir. Senedin temelinde bir borç kabulü yatar. Ticaret Kanununa baktığımızda senet yerine ‘’bono’’ ifadesi geçtiğini görürüz.

Senette iki taraf bulunur. Senedi düzenleyen ve kimin lehine düzenlendiyse lehtar, senedin taraflarını oluşturur.  Lehtar aynı zamanda senedin ilk hamilidir.

Günlük hayatta ve ticari ilişkilerde çok sık uygulama alanı bulan senedin, kanunda belirtilmiş olan birtakım zorunlu unsurları içermesi gerekmektedir. Senette işbu zorunlu unsurların bulunmamasına hukuken çok önemli sonuçlar bağlandığından bu zorunlu unsurların herkesce bilinmesinde büyük fayda vardır.

SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR

1. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” İbaresi

Senedin herhangi bir yerinde değil, mutlaka senet metninde “bono” ya da “emre yazılı senet” kelimesi yer almalıdır. Senet metni ile kastedilen ise irade beyanını içeren cümledir.

Senet hangi dilde yazılmışsa, o dilde bono ya da emre yazılı senet anlamına gelen kelimenin kullanılması gerekir.

2. Belirli Bir Bedeli Kayıtsız/Şartsız Ödeme Vaadi

Belirli bir bedeli kayıtsız/şartsız ödeme vaadi de mutlaka senet metninde yer almalıdır. Ayrıca bedel, kesin bir rakam şeklinde açıkça ifade edilmelidir. 

Bedel hem yazı hem de rakam ile gösterilmişse ve iki bedel arasında farklılık bulunuyor ise yazı ile gösterilen bedel geçerli sayılır. Senette birden çok bedelin gösterilmiş olması halinde ise en az olan bedel geçerli kabul edilir. 

Bedelin mutlaka Türk Lirası olarak gösterilmesi gerekmemektedir. 

Borç vaadinde hiçbir kayıt ve koşulun yer almaması gerekmektedir. Aksi halde senedin kıymetli evrak niteliğini koruduğundan söz edilemez.

3. Lehtar (Kendisine Veya Emrine Ödenecek Kimsenin Adı, Soyadı Ya Da Ticaret Unvanı)

Bonoda lehtarın gösterilmesi de zorunludur. 

4. Senedin Düzenleme Tarihi  

Senedin düzenlendiği tarihin de gün, ay, yıl şeklinde mutlaka senette belirtilmesi gerekmektedir. 

5. Düzenleyenin İmzası

Bonoyu oluşturan kişi düzenleyendir ve düzenleyenin imzasının bulunması da zorunlu şekil şartıdır. 

İmzanın mutlaka el ile atılması gerekmektedir.

SENETTE (ALTERNATİF) ZORUNLU UNSURLAR

1. Vade

Senette vadenin dört farklı şekilde belirlenmesi mümkündür. Belirlenebilecek vade türleri ise şu şekildedir:

  1. Görüldüğünde vadeli 
  2. Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli
  3. Düzenleme gününden belirli bir süre sonra vadeli
  4. Belirli bir gün vadeli

Vadenin yazılması, bonodaki (senetteki) esaslı şekil şartlarından biri değildir; zira, vade yazılmamış ise bono, “görüldüğünde vadeli” bono sayılır. Yani kanun, senette herhangi bir vade yazılmış olmasa dahi senedin görüldüğünde vadeli bir senet olduğunu kabul etmiştir.

2. Düzenleme Yeri

Senette düzenleme yerinin de gösterilmesi gerekir. Ancak düzenleme yerinin senette gösterilmemesi halinde; düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer, düzenleme yeri sayılır. 

Senette düzenleme yeri gösterilmemiş ve düzenleyenin adının yanında da herhangi bir yer gösterilmemişse; senet şekil şartı noksanlığından hükümsüz sayılır.

3. Ödeme Yeri

Ödeme yeri de senetteki zorunlu şekil şartlarından biri olmakla birlikte; senette ödeme yeri gösterilmemişse senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri sayılmıştır. Böylece ödeme yerinin mutlaka yazılması gerektiği yönünde bir zorunluluktan bahsedilemez.

SENETTE (İSTEĞE BAĞLI) UNSURLAR

Senetlere ayrıca bedeli nakden/malen alınmıştır kaydı, muacceliyet kaydı, teminat kaydı, tahkim kaydı gibi birtakım kayıtlar da konabilir. Ancak bunlar tamamen isteğe bağlı olup geçerlilikleri kaydın içeriğine göre belirlenmektedir.

Zorunlu unsurlarında eksiklik olması halinde senet, kambiyo senedi niteliğini kazanamamaktadır. Dolayısıyla kambiyo senetlerine özgü güvence ve kolaylıklardan faydalanılması da mümkün olmamaktadır. Bu sebeple senetle işlem yapılırken senedin gerekli unsurları taşıyıp taşımadığının kontrolü büyük önem arz etmektedir.

Erzincan İcra Avukatından Yardım veya Destek Almak

Avukatlar genel olarak hukuki sorunlar ortaya çıktığında kişi veya kurumlara destek yada diğer adı ile danışmanlık verirler. Erzincan Avukat olarak icra noktasında bilmek istedikleriniz veya icra konulu tüm sorunlarınız için destek alabilirsiniz. Alanında deneyimli ekibimizin bilgi ve birikimi sizleri sonuca daha kısa zamanda ulaştıracaktır. Danışmanlık hizmetlerinde genelde şu konular ön plana çıkar.

  • Borçlu iseniz durum tespitiniz.
  • Alacaklı iseniz dosyanızda neler yapılabilir.
  • Açılan icra takiplerine ne tür itiraz edilebilir.
  • İcra takiplerine itiraz süreleri
  • Alacaklı iseniz tahsil için neler yapılır.
  • Hangi davalar açılabilir vs. gibi aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını sorabilirsiniz.

İcra Ödeme Emri Nedir?

İlamsız İcra Takibi Nedir?

BONO NEDİR?

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir