Ruhsatsız Silah Bulundurma Satın Alma veya Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu Nedir?

Silah taşıma ruhsatı ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi ifade eder. Bir kimse bu belgeyi haiz olmadığı halde silah taşırsa bu husus suç oluşturacak ve 6136 sayılı Kanun 13. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır. Bu suç yalnızca ruhsata sahip olunmaması halinde değil, var olan ruhsatın süresinin dolması ve yenilenmemesine rağmen taşınmasında da söz konusu olmaktadır. Kanuna ve ilgili yönetmeliğe göre silah taşıma ruhsatının süresi 5 yıldır. Bu süre dolmadan gerekli işlemleri gerçekleştirerek ruhsatın yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süresi dolan ruhsatın bir anlamı olmayacak ve bu süreçte taşınan silah ruhsatsız silah taşıma kapsamına girerek suç oluşturacaktır.

Suç Konusu Olan Ruhsatsız Silahlar:

● Ateşli silahlar

● Tabanca ( tam otamatik olmaması gerekir.)

● Tam otomatik Silah (sürekli atış yapılabilen yivli silahlar)

● Yivli Av Tüfeği

6136 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır ?

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 6136 s. Kanunun 7.maddesinde sayılmıştır. Bu kişiler Bakanlıkça belirlenen gerekli belgeleri toplayarak ruhsat için başvuruda bulunmalıdır. Bu belgenin alınabilmesi için başvuran kişinin silah taşımasında psikolojik, nörolojik, fiziki bakımdan sakınca bulunmadığını doktor raporu ile kanıtlaması şarttır.

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası Nedir?

6136 sayılı kanun uyarınca ruhsatsız silah suçunun cezası, somut olaya göre belirlenecektir. Ruhsatsız silah taşıma suçu bakımından verilecek ceza türleri farklılık gösterir şöyle ki;

  • 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası,
  • 30 günden 100 güne kadar adli para cezası,
  • Daha ağır nitelikteki silahların taşınması halinde yıldan 8 yıla kadar hapis cezası,
  • Daha ağır nitelikteki silahların taşınması halinde 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası,

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmanın Suçu Nedir?

Ruhsatsız silah bulundurma silah bulundurma ruhsatı olmamasına rağmen ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen silahların kişisel ihtiyaç sebebiyle bulundurulmasını ifade etmektedir. Suç oluşturan bu davranış 6136 s. Kanun m.13 f.3’te düzenlenerek bir adet ruhsatsız silahın evde veya işyerinde bulundurulmasının cezalandırılması öngörülmüştür. Buna göre evde veya işyerinde ruhsatsız silah bulunduran kimse hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

Ruhsatsız Mermi Satın Alma, Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

Kanuni silah sahipleri, yani silah taşıma veya bulundurma ruhsatı sahipleri, ihtiyaçları uyarınca yıllık belli miktarda mermi almaktadır. Ancak Kanunun 9.maddesi gereği silahların olduğu gibi bu mermilerin de ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına devretmesi yasaktır. Kanuni silah ruhsatı bulunanlar haricinde birinin mermi satın alması, taşıması, bulundurması 6136 sayılı Kanun m.13’te suç olarak belirlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında mutat olmayan sayıda mermi bulundurma, satın alma ve taşıma düzenlenmiştir. Bu halde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar hapis cezası öngörülür. Mutat sayıda merminin ev veya işyerinde bulundurulması halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezası verilir. Sayı ve nitelik bakımından vahim miktarda mermi bulundurulması, satın alınması, taşınması halinde verilecek ceza m.13 f.2’ye göre belirlenir. Bu durumda beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda taşınması veya bulundurulması ise altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasını gerektirir.

Ruhsatsız Silah Taşıma, Satın Alma veya Birden Fazla Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

Bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma fiili ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası aynı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre, bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/1).

  • Silahların sayı veya nitelik bakımından vehamet arz etmesi halinde faile verilecek ceza 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).
  • Taşınan, satın alınan veya bulundurulan silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde, suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).

Ruhsatsız Silah Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ruhsatsız silah suçuna bakmakla görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Burada görevli mahkeme belirlenirken verilecek cezanın alt limiti esas alınır. Alt limiti 10 yıldan fazla olan suçlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesiyken 10 yıldan az suçlarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ruhsatsız silah suçu bağlamında kişiye verilecek en üst ceza 8 yıl olduğundan, görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır.

Suça bakmakla yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yerdeki mahkeme olacaktır. 

Ruhsatsız Olarak Silah Satın Alma, Taşıma, Bulundurma Suçunda Adli Para Cezası, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme Nedir?

Suç tipinde belirlenen cezaya göre, adli para cezası; ya hükmedilen hapis cezasıyla birlikte uygulanır, ya da tek başına uygulanır. Bu suç tipinde verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Hakim verdiği hapis cezasını adli para cezasına çeviremese de, seçimlik olarak düzenlenen maddelerde kişiye sadece adli para cezası verebilir.

Ruhsatsız silah satın alma , ruhsatsız silah bulundurmaruhsatsız silah taşıma suçlarında verilen cezaya göre eğer koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişi hakkında verilen cezanın, denetim süresi içinde tamamlanmasıdır. Denetimli serbestlik süresi içerisinde verilen koşulların yerine getirilmesi ile verilen ceza kararı hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde kalkar ve dava düşer. Ruhsatsız silah satın alma , ruhsatsız silah bulundurmaruhsatsız silah taşıma suçlarında  ; verilen cezaya göre eğer koşulları varsa ceza ertelenebilir. Cezanın ertelenmesi, yargılama sonucunda verilen hapis cezasının belirli şartlar altında infaz edilmemesidir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma Satın Alma veya Taşıma Suçu ve Cezası Nedir? Erzincan Avukat Nedir?

Özetle;

Ruhsatsız silah bulundurma suçu ve 6136’ya muhalefet suçunu tüm detayıyla anlattık.Ancak her somut olay farklıdır ve yoruma muhtaçtır. Özellikle ceza soruşturması ve davası süreçlerinin dikkatli takip edilmesi gerekir. Dolayısıyla yapılacak en önemli ve sağlıklı iş bu konuda deneyimli ceza avukatlarına başvurmak olacaktır.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı Nedir?

Ceza Hukukunda İfade ve Sorgu Nedir?

“Ruhsatsız Silah Bulundurma Satın Alma veya Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın