İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

//

Av.Haşim KARTAL

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra dosyasının kapanması için ilk seçenek olan ödeme, borcun asıl alacağı ile birlikte tüm ferilerinin (masraf, vekalet ücreti, faiz, harçlar) ödenmesi gerekir. Bu ödeme doğrudan icra dairesine müracaat edilerek veya banka kanalıyla yapılabileceği gibi haricen alacaklı veya avukatına da yapılabilir.

Ancak uygulamada takip borçluları genellikle borcu, alacaklı vekillerine ödemekte ve alacaklı vekillerinin uyap üzerinden ilgili dosyaya talep ve bildirimde bulunmakta gecikmesiyle dosya açık kalabilmektedir. Bunun neticesinde de ilgili dosyada borçluya ait araç ya da taşınmazda haciz bulunmaktaysa borçlu kendisine ait bu malvarlıklarını devredememekte noterde veya tapuda önüne engel olarak çıkmaktadır. Uygulamada çok sık karşılaşılan bu sorunun çözümü için Erzincan Avukat hukuki desteği almanız sizler için süreci oldukça hızlandıracaktır.

İcra Borcu Ödendiği Halde Dosya Neden Açık Gözükür ?

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum da ”icra borcumu ödedim, ancak dosya açık kalmış” sorunudur.

  • Dosya borcu alacaklının kendisine ödendi ise alacaklının icra dairesine dosya borcunu tahsil ettiğine dair beyanda bulunması gerekir. Alacaklının bu beyanıyla birlikte icra tahsil harcı ve ödeme işlemini gerçekleşmektedir. İcra tahsil harcı borca ek bir masraf olmakla birlikte asıl alacaktan ayrı olarak alacaklı tarafından borçlunun icra dairesine yatırması istenir. Yatırmaz ise icra dosyası hep açık kalacaktır.
  • İcra dosyası nasıl kapatılır sorusunu soran başlıca kişiler kapak hesabı yaptırmadan borcu ödeyen kişilerdir. Şöyle ki, icra dairesine gitmeden borcu tebligattaki icra dairesi IBAN numarasına yatırdıysanız dosyanız kapanmayacaktır. Çünkü tebligatta yazan miktar icra tahsil harcı ve bazı ek masraflar hariç bir miktar olduğu için icra dairesindeki dosyanın kesin kapanışı icra kapak hesabının hesaplanıp ödenmesi ile olmaktadır. Dosyayı kapatmak isteyen kişilerin, söz konusu icra takibinin yürütülmekte olduğu icra müdürlüğüne giderek borçlu oldukları dosya ile ilgili “Kapak hesabı” yaptırmaları gereklidir. Çoğu zaman borçluya gelen icra ödeme emrine dayanarak ödeme yapılmakta olup dosya borcu tam ödenmemektedir. İcra dosyalarınızın içeriğine e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası Hangi Hallerde Kapanır?

İcra dosyası hangi hallerde kapanır sorusu için 2 farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlar; haricen tahsil yöntemi ve icra dairesine ait banka hesabına doğrudan ödeme yapmaktır. Haricen tahsil yöntemi ile ödemede genellikle alacaklı ile anlaşarak daha düşük meblağlar (daha düşük harç) ödeyerek borcunuzdan kurtulmanızı sağlayabilirsiniz.

  1. İcra Müdürlüğüne Yapılacak Doğrudan Ödemeyle,
  2. Alacaklıya ya da Vekiline Yapılacak Haricen Ödemeyle,

İcra Dosyası Kendiliğinden Kapanır Mı?

İcra takibinin kapanması için borcun tamamının ödenmesi veya zamanaşımının dolması şarttır. İcra takibi 10 yıldan sonra kapanır. Buna ek olarak 1 yıllık süre geçtikten sonra haciz işlemleri yenilenmezse dosya takipsizlikle kapanır.

İcra Dosyasının Düştüğü Nasıl Öğrenilir?

İcra dosyasının düşmesi ile ilgili bilgiyi birkaç yoldan öğrenebilirsiniz. İlki alacaklı tarafın avukatı ile görüşerek, dosyanın düşüp düşmediğinin öğrenilmesidir. İkinci yol ise icra takibi yapan icra dairesine giderek, icra dosyanızın düştüğünü teyit edebilirsiniz. 

Sonuncu yol ise e-Devlet üzerinden dosyanın düşüp düşmediğinin kontrol edilmesidir. 

Ayrıca, takipsizlikten düşen icra dosyası zamanaşımı konusunu da e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

İcra Dosyasına Nasıl İtiraz Edilir?

İcra dosyasına, süresi içinde itiraz etmek önemlidir. İlamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda 5 gün ve ilamlı takiplerde de 7 günlük itiraz süresi öngörülmüştür. Bu sürelere uyularak dosyanın bulunduğu icra dairesine verilecek itiraz evrakıyla itiraz edilebilir.

Adıma İcra Dosyası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Adıma İcra Dosyası Açılmış Ne Yapmalıyım?

İcra takibi, bir borcun tahsili için başvurulan yasal bir süreçtir. Bu süreçte borçlu olarak adınızda bir icra dosyası açılabilir ve bu durum oldukça stresli olabilir. Ancak, endişelenmeye gerek yok çünkü dosyasının haciz yapılmadan kapanması mümkündür.

Öncelikle, icra takibi sırasında borcun ödenmesi durumunda icra dosyası otomatik olarak kapanır. Borç ödediğinde, alacaklı tarafından yapılan talep üzerine icra dosyasının kapatılması sağlanır. İbraname ile de icra dosyası kapatma işlemi yapılabilir. Bunun yanında, e-Devlet üzerinden ödenen icra dosyalarının düşme/kapanma tarihi görüntülenebilir.

Online İcra Dosyası Kapatma Yapılabilir Mi?

İcra dosyası; icra dairesine bizzat gidilerek borcun ödenmesiyle, bir avukat ile anlaşarak haricen tahsil yoluyla ve UYAP vatandaş portalı üzerinden online ödeme yapmak suretiyle kapatılabilir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İcra Ödeme Emri Nedir?

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Yorum yapın