Araç Değer Kaybı ve Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir?

Araç değer kaybı,vuku bulan bir kazanın ardından aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza olayı meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki bu farka denmektedir.

Kazanın gerçekleşmesinin ardından değişen parçaların orijinal olması veya olmaması fark etmeksizin araçta belirli bir miktar değer kaybı meydana gelmektedir. Orijinal parça değişiminde bu değer kaybı daha az meydana gelirken, diğer türlü parça değişiminde daha çok meydana gelebilmektedir. Bu nedenden dolayı kaza sonrası değer kaybı zararının giderilmesi için kusuru az olan tarafın kusuru daha çok olan tarafa ya da sigortacısına karşı talepte bulunabilmesi mümkündür.

Araç Değer Kaybının Talep Edilebilmesinin Şartları Nelerdir?

 • Kazanın gerçekleşmesinin üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 • Araçta gerçekleşen hasar daha önceden hasara uğramamış bölgede olmalıdır.
 • Kaza sonrasında araçta gerçekleşen hasarın ufak bir onarımla giderilebilen basit bir işlemden ibaret olmaması gerekmektedir.
 • Araç ağır hasar kaydına sahip araçlardan olmamalıdır.
 • Kazada kusuru az olan taraf kusuru kendisinden daha çok olan taraftan araç değer kaybını talep edebilecektir.

Araç Değer Kaybı Talebi Kapsamı Dışında Kalan Haller Nedir?

 • Kısa süreli kiralık araçlar,
 • Taksi – dolmuş – test aracı – koleksiyon ve antika sayılan araçlar,
 • Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları,
 • Belediye otobüsleri – yol süpürme araçları – itfaiye araçları,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ötürü meydana gelen zararlar kapsam dışında kalmaktadır.

Araç Değer Kaybının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya etki eden bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Aracın markası ve modeli
 • Aracın kilometresi(kilometre sınırı kaldırılmıştır)
 • Aracın hasar geçmişi ve niteliği
 • Kusurun durumu
 • Aracın üretim yılı
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi gibi unsurlar hesaplamaya etki eden unsurlardan birkaçıdır.
Araç Değer Kaybı ve Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir?

Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir?

Bir araç trafik kazası yaşadığında belli bir bakım ve onarım süreci altına girer. Bu süre içinde ise araç, araç sahibi tarafından kullanılamaz. İşte aracın bakım ve onarım görerek kullanılamadığı bu süreye ilişkin olarak talep edilebilecek tazminata araçtan mahrum kalma bedeli denilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedelinin Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Araç mahrumiyeti tazminatı, aracın kullanılamadığı gün sayısı ile aracın günlük kiralama bedeli çarpılarak bulunur. Ancak dava aşamasında bu hususun gerek tanık gerekse de fatura gibi somut delillerle birlikte ispatlanması gerekmektedir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse araç 20 gün boyunca bakım ve onarım altına girmişse ve aracın günlük kiralama bedeli 500 TL ise 10.000 TL’lik mahrumiyet tazminatı ortaya çıkar.

Araç Mahrumiyet Bedelinden Tazminatından Kimler Sorumludur?

Araç mahrumiyeti tazminatı kusurlu tarafın sigorta şirketinden veya kaskodan istenilememektedir. Nitekim TBK m.49’a göre “’Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür.” İlgili hüküm de göz önüne alındığında, araç mahrumiyeti tazminatından kusurlu araç sürücüsü ile araç sahibinin müteselsilen sorumlu olduğu söylenmelidir. Dolayısıyla araç mahrumiyeti tazminatı talebiyle kusurlu araç sürücüsü veya sahibine başvurulması gerekir.

Araç Mahrumiyet Bedelinde Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı Nedir?

Araç mahrumiyeti bedeli tazminatı taleplerinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Zamanaşımı ise 2 yıllık bir süreye tabidir. Dolayısıyla bu talebin kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi önünde ileri sürülmesi gerekir. Aksi halde ilgili tazminat hakkı zamanaşımına uğrar ve hak sahibi tarafından talep edilemez hale gelir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır ?

Araç Değer Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Nedir?

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir