Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır ?

//

Av.Haşim KARTAL

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır ?

Herhangi bir trafik kazasının ardından hasar görmüş araç, onarılmış olsa dahi TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında hasarlı araç olarak yer almaktadır. Bu durum da aracın değerinin azalmasına neden olmaktadır. Aracın değer kaybına uğraması, orijinalliğini yitirmesi olarak da tanımlanmaktadır. Ancak araç değer kaybı hesaplama işlemi yapılırsa ve bu konuda doğru adımlar atılırsa meydana gelen maddi zararı tazmin etmeniz mümkündür.

Kazanın ardından araç sahipleri, aracını tamir ettirip satmayı düşünmektedir. Aracın hasarının gözlemlenebildiği durumlarda ikinci el fiyatında ciddi düşüşler meydana gelmektedir. Bu durum da araç sahiplerinin bilincinin artmasını sağlayan bir durum olmuştur. Çünkü aracın değer kaybı yaşaması, araç sahiplerinin aleyhine olmaktadır. Araçlar onarıldıktan sonra hasar oranına göre aracın değeri düşmektedir. Meydana gelen kazada değer kaybını, tamamen hatalı veya karşı tarafa oranla daha hatalı olan taraf karşılamaktadır. Yani olası bir kazanın ardından hata sizde değil de tamamen karşı taraftaysa ya da karşı tarafa oranla daha az hatalı iseniz aracınızın değer kaybı karşılanabilmektedir. Bunun için doğru adımları bir avukatla takip etmeniz gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Alabilmek İçin Hangi Şartlar Önemlidir?

Araç değer kaybı hesaplaması yaparken aşağıdaki noktalar dikkate alınır:

 • Aracın üretim senesi,
 • Aracın hasar geçmişi ve niteliği,
 • Aracın kilometresi,
 • Aracın marka ve modeli,
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi,
 • Aracın pazar değeri.

Araç Değer Kaybı Alabilmek İçin KM Sınırı Var Mıdır?

Kilometre sınırı Mart 2020’ye kadar mevcut iken 20 Mart 2020 de yapılan değişiklik ile kilometre sınırı kaldırılmıştır. Burada önemli olan husus kazanın bu tarihten önce olması değil, sigorta poliçesinin 01 Nisan 2020’den sonra yapılmış olmasıdır. Bu tarihten sonra yapılan sigorta poliçeleri her yaş ve kilometredeki araç için değer kaybı alınması mümkündür.

Anayasa Mahkemesi 9 Ekim 2020 tarihinde vermiş olduğu karar ile Değer Kaybı Hesaplama formülünü kaldırmıştır. Yeni düzenleme ile artık 160 bin km sınırı kaldırılmakla birlikte plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar değer kaybı kapsamına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları kesin olup bu kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani Sigorta şirketleri Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar sonrasında araçlarda meydana gelen gerçek değer kaybını ödemek zorundadır.

Araç Değer Kaybı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hasar sorgulama talebinde bulunarak ilgili aracın sigorta kayıtları ve kaza geçmişini öğrenebilir.

Yine benzer sonuçlara ulaştıracak olan değer kaybı ekspertizi için bir başka seçenek de alanında uzman ve yetkili bir araç servisinden inceleme talep etmektir. Her iki yöntem sonucunda da aracın hasarlı olup olmadığı ortaya çıkmış olacaktır.

Örnek vermek gerekirse kaza akabinde boya işlemine giren bir araç parçası, yeniden bir kaza geçirmesinin ardından değer kaybına uğramaz. Ancak hasarlı parçalar değiştirilirse bu durum değer kaybının söz konusu olmasına zemin oluşturabilir.

Araç değer kaybı hesaplaması yaparken aracın üretim yılı, kilometresi, hasar geçmişi ve hasarların niteliği, aracın markası ve modeli, trafiği çıkış tarihi ve pazar değeri gibi değişkenler önemlidir.

Araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması daha fazla değer kaybı alınması için önemlidir.

Araç Değer Kaybını Sigorta Karşılar Mı?

Kazaya karışan her araç, sigortanın sunmuş olduğu değer kaybından yararlanmayabilir. Bu gibi durumlarda aracınızı sigortalatmadan önce kasko poliçenizi detaylı incelemeniz gerekir. Bazı poliçelerde değer kaybını sigorta karşılarken bazılarında karşılayamayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak haklı ve haksız olduğunuz şartlarda bile sigortanızdan aracınızdaki hasar kaybı için hak talebinde bulunabilirsiniz. Bu koşulları karşıladığınızı düşünüyorsanız sigorta şirketinize aracınızdaki hasar tespiti tazminatı için başvurabilirsiniz.

 Online araç değer kaybı hesaplama yapmak için ilgili sigorta şirketinden destek talebinde bulunabilir, poliçelerin kapsamlarını karşılaştırabilirsiniz. Değer kaybı yaşayan araç için tazminat talebinde bulunabilmesi için ilgili kişinin kusursuz ya da daha az kusurlu görülmesi gerekir. Hak talebinde bulunmak isteyen araç sahibi, suçlu ise poliçeniz kapsamında tazminatınız değerlendirilir. Üçüncü kişiler tarafından meydana gelen kazalarda değer kaybı talebinde bulunabilir, park halindeyken aracınız hasar aldıysa başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplamasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

 • Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları teminat dışıdır. Bu nedenle plastik olan ön ve arka tampon hasarları değer kaybı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 • Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar teminat dışıdır. 
 • Aracın kaza anındaki rayiç değerinin %25 ini aşan değer kaybı talepleri teminat dışıdır.
 • Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler teminat dışıdır. 
 • Çekme belgeli veya hurda belgeli işlem görmüş araçlar ile alakalı değer kaybı talepleri teminat dışıdır. Bu sebeple değer kaybı hesaplaması sonucunda herhangi bir değer çıkmış olsa dahi teminat dışı olması sebebi ile sigorta şirketinden tazmini mümkün değildir.
 • Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli ( bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebi ile yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır. 
 • Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır.
 • Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapabilmeniz için aşağıdaki araç değer kaybı talebi şartları yerine getirilmelidir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 • Kazada mağdur olan taraf olmalısınız. Kazaya sebebiyet veren sürücü sizseniz hak talep edemezsiniz.
 • Kaza sonrasındaki 2 yıl içerisinde başvuru yapmalısınız. Aksi takdirde değer kaybı başvuru hakkını kaybetmiş olursunuz.
 • Eğer hak talep edeceğiniz sürücünün Zorunlu Trafik Sigortası yoksa kişinin kendisinden de hasarı karşılamasını isteyebilirsiniz.

Araç değer kaybı başvurusu yapabilmek için ekspertiz raporu ile birlikte sigorta şirketine başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer sigorta şirketi ile bir sorun yaşarsanız Sigorta Tahkim Komisyonu ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Ne Zaman Yapılır?


Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kesin ekspertiz raporu, ehliyet, ruhsat fotokopisi, hasar resimleri ve talep dilekçesi) kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde dava açılır. Ortalama 6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

Araç Değer Kaybı için Sigorta Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Söz konusu araç değer kaybı tazmini olduğu zaman bunu gerçekleştirmenin iki yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi genel dava yolu ile değer kaybı talep etme iken bir diğeri de Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmasıdır. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru bir dilekçe ile ve harçları ödenmek suretiyle yapılmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren ve ilgili sigorta sözleşmesinden fayda sağlayan kişiler arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların kolayca ve hızlıca çözülebilmesi için kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu yalnızca trafik sigortalarına değil, her türlü poliçeye bakmaktadır.

Değer kaybı için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için belli başlı başvuru şartları ve bir başvuru usulü bulunmaktadır.

Başvuru gerçekleştirmek için öncelikle ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması ve 30 gün içinde ilgili sorunun çözülememiş olması gerekir.

Başvurunun yapılabilmesi için şikayetçi tarafın daha önce Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmamış olması ve şikayetini sigorta şirketine yazılı olarak beyan etmiş olması gerekmektedir.

Eğer Sigorta Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru olumlu sonuçlanırsa, bahsi geçen sigorta şirketi zarar ödemek zorunluluğu ile karşı karşıya kalır.

Doğacak uyuşmazlıklar ile ilgili karar, 5684 sayılı kanunun 30. maddesinin 16. fıkrasına göre komisyon tarafından tebliğ edilmektedir.

Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL’ye kadar olan hakem kararları kesindir ve onlara itiraz edilemez.

Uyuşmazlıkların Sigorta Tahkim Komisyonu’nca incelenmesi ve değerlendirilmesinin bir diğer avantajı da, en fazla 4 ay içerisinde sonuca ulaştırmanın zorunlu olmasıdır.

Kuruluş amacı ile paralel olarak tüketici odaklı bir anlayış benimseyen ve bu bağlamda hareket eden komisyon, sigortalı bireylerin haklarının savunmasında yardımcı ve önemli bir rol oynamaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Aracın önceki kaza sonucunda değer kaybetmesi sebebi ile açılan değer kaybı davası itiraz sonucu reddedilir. Yargıtay kararına göre boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen far, silecek, jant ve cam benzeri parçalara değer kaybı uygulanmamaktadır.

Bu sebeple de araç üzerinde gerçekleşen hasarın bu gibi parçaların dışında gerçekleşmiş olması gerekir.

Borçlar Kanununun 72. maddesine göre dava açma süresi kanunen 2 yıllık bir zaman aşımına tabii tutulmuştur.

Buna ek olarak kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıllık bir zaman aşımı süresi de mevcuttur. Yani tarafların kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde dava açmamaları durumunda konu ile ilgili tüm hakları yasalar önünde düşmektedir.

Sigorta şirketleri ile birlikte kazaya sebebiyet veren ya da kusursuz sorumluluk ilkelerine göre sorumluluğu bulunan araç sahibi, şoför ve başka ilgililere 10 yıl içinde dava açılabilir.


Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Değer kaybı davası açabilmek için bazı belli başlı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tutanağı,
 • Hasar tespit tutanağı,
 • Hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları,
 • Aracın ekspertiz raporu,
 • Araç Ruhsatı,
 • Ve sair tüm belgeler

Değer Kaybı Davası Dilekçesi Nedir?

Değer kaybı davası için saymış olduğumuz belgelerin yanı sıra dava açmak için bir de değer kaybı davası dilekçe formu gerekmektedir.

Bu dilekçeye kaza tutanakları eklenmeli ve mahkemeye ibraz edilmelidir. Daha önce bahsetmiş olduğumuz araç kiralama ve benzeri dolaylı giderler de bu dilekçe esnasında mahkemeye sunulabilmektedir.

Tabii bu noktada belirtmek gerekir ki bu talepler, fatura veya sözleşme ile belgelenmek durumundadır.

Araç değer kaybı dilekçesinde olması gereken belli başlı maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz. Mahkemenin, davalının ve davacının adı, davalı ve davacının adresleri, davacının kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ya da vekillerinin adı ve adresi gösterilmelidir.

Dava değeri, davacının iddiasına konu olan tüm vakıaların açık özetleri, deliller, hukuki sebepler ve açık ve net bir şekilde belirtilmiş talep sonucu dilekçede açıkça ifade edilmelidir.

Erzincan Araç Değer Kaybı Davası Avukatı Nedir?

Değer kaybı davası söz konusu olduğu zaman bilinmesi gereken bir diğer husus, değer kaybı davasında görevli mahkeme hususudur.

Araç değer kaybı davasına bakmakla yükümlü olan mahkeme, genel kurallara göre belirlenmektedir.

Genel yetkili mahkeme ise davalı olan tarafın yerleşim yerindeki yetkili asliye hukuk mahkemeleridir.

Ülkemizde henüz değer kaybı mahkemesi olarak ihtisaslaşmış bir mahkeme yoktur. Herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte erzincan değer kaybı avukat yardımı ile de araştırılabilecek bir husus ve açılabilecek bir davadır.

Değer kaybı davası açmadan önce gereken belgeler, yazılacak dilekçeler ve tutulacak tutanaklar başta olmak üzere bir avukat vasıtasıyla takip edilmesi hak kaybına uğranılmaması için tavsiye edilir.

 Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır ? Erzincan Avukat Nedir?

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

………………………… SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE

……..  adına kayıtlı, Sigorta A.Ş’ye sigortalı 24 XX 24 Plaka sayılı araç  Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde iken, adıma kayıtlı 25 XXX 000 plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi  hasarlı  kazaya sebebiyet vermiştir. Aracımın bakım ve onarımı ilgili sigorta şirketi tarafından giderilmiştir. Ancak değer  kaybına ilişkin ödeme yapılmamıştır. Kazada 24 XX 24 plakalı araç tam kusurlu  bulunmuştur.

             Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; aracımda meydana gelen değer kaybının hesaplanarak aşağıdaki  hesap numarama gönderilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…..

                                                                                                                                        AD SOYADI

                                                                                                                                  T.C.:……………………

                                                                                                                                   Islak İmza

Telefon                   :……………………

Adres                     :……………………

Hesap bilgileri        :……………………

Hesap Sahibi          :……………………

Ekler:

 • Tramer kayıtları
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Her iki tarafa ait araç ruhsatları
 • Her iki tarafa ait sürücü belgeleri
 • Sigorta poliçesi

Kazasız Yolculuklar Dilerim.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Arabuluculuk Nedir?

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Araç Değer Kaybı ile ilgili farklı makaleler için link’e tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın