Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Sigorta, çalışmakta olan bireylerin çalıştıkları iş yeri tarafından kendileri adına yatırılan prim ödemelerine denmektedir. Sigorta, işçilerin olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda haklarının korunmasını sağlamaktadır. İş yerleri, işçilerin sigortalarını kanun gereğince eksiksiz ve zamanında yatırmak zorundadırlar.

Sigorta Ne Zaman Başlatılmalıdır?

5510 sayılı kanuna göre işçilerin sigorta başlangıçları, deneme süresi de dahil olmak üzere işe başladıkları anda yapılmalı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Nedir ?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, 5510 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Sırasıyla cezalar şu şekildedir;

  • İşe başlama bildirgesinin verilmemesi halinde 20.016 TL,
  • SGK beyannamesinin verilmemesi durumunda 20.016 TL,
  • 1 ay boyunca sigortasız çalıştırılması halinde 41.000 TL,

Bu idari para cezasına hükmedilebilmesi için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Zamanaşımı, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Durumunda Şikayet Nereye Yapılır ?

Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur bu nedenden dolayı herkes ihbarda bulunabilir.Sigortasız İşçi Çalıştırma Durumunda Şikayet :

  • SGK’nın web adresi üstünden online şekilde, 
  • ALO 170 hattını kullanarak, 
  • İşçi bunların haricinde adli yollara da başvurabilir,
  • Kişinin yaşadığı il veya ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine şikayet dilekçesi verilerek ihbar edilebilmektedir. 

Adli yola başvurması durumunda işçinin geriye dönük bir şekilde sigortası tamamlanır ve hizmet tespiti davası açılır. Hizmet tespiti davası işçinin işten çıktığı süreden başlayarak 5 yıl içinde açılmalıdır.

Sigortasız İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi ?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesinin ilk koşulu iş yerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış olmasıdır. Buna ek olarak kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten çıkarılmış ya da çıkmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatının şartları arasında işçiye sigorta yaptırılması söz konusu olmadığı için sigortasız işçi de kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.Sigortasız çalışma durumunda iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına hak kazanacaktır. 

Sigortasız Çalışıldığı Nasıl İspat Edilir ?

Sigortasız işçi çalıştırma ile ilgili yapılan ihbarlar sonucunda iş yerlerine denetleme ekibi gönderilir. Yapılan denetlemeler sonucunda sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilirse cezai işlem başlatılır.Sigortasız çalıştığınızı nasıl ispat edebileceğinize yönelik en doğru yol haritasını ise yetkin ve deneyimli bir iş hukuku avukatından alınacak hukuk danışmanlığı çizilebilir.

İşçi Sigortasız Çalıştığı İçin Ceza Alır Mı? 

Sigortasız çalışan işçi ceza almaz. Sigortasız çalışma halinde sadece işverene ceza kesilir. 

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası, sigortasız olarak çalışan işçinin işverene karşı açtığı bir dava türü olup, o işveren bünyesinde çalıştığını ancak sigorta primlerinin ödenmediğinin tespit edilmesi amacıyla açılır. Hizmet tespit davası açıldığında işçi, o işyerinde çalıştığını ispatlamakla yükümlüdür.

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Sigortasız Çalışan İşçi Primlerini Tamamlatmak İçin Ne Yapmalıdır?

Sigortasız çalışan işçi primlerini tamamlatabilmek için hizmet tespit davası açabileceği gibi SGK’ya şikayette de bulunabilir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İş Kazası Nedir? İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Yorum yapın