İhtarname Nedir ?Noterden İhtarname Nasıl Çekilir ? İhtarname Örneği

//

Av.Haşim KARTAL

İhtarname Nedir ?Noterden İhtarname Nasıl Çekilir ? İhtarname Örneği

İhtarname, hukuki karşılığı olan ve karşı tarafa sözleşme, kanun ve yazılı olmayan kurallardan doğan talep ve hakların bildirildiği tebligata denir. İhtarnameler yazılı olur. İhtarnamelerin uyarı – haber niteliğinde olma özelliği de vardır. Bu İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler” şeklinde tanımlamıştır. İhtarname faks, mail vb yollarla gönderilebileceği gibi kimi zaman zorunlu bir yol olan ya da ispatı diğer yollara nazaran daha kolay olan noter aracılığıyla da yollanabilir.  Noterden ihtarname bu bakımdan önem arz etmektedir.

Ancak bilinmesi gerekir ki mevzuatta yazan haller dışında ihtarname çekme zorunluluğu söz konusu değil. Tabi zorunlu olmayan hallerde de eğer gerekiyorsa çekilebilmelidir.Bu tarafların tercihine bağlıdır.

İhtarnamelerle ilgili temel düzenlemeler 1512 sayılı Noterlik Kanunu içerisinde yer alıyor. Buradaki en temel kural ihtarname göndermenin Noterin görevi olduğudur. Ancak bu, ihtarnameyi noter hazırlayacak anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda noter kanalı ile gönderme zorunluluğu olduğu anlamına gelmemektedir.

İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname dediğimiz gibi kişinin adına olabildiği gibi avukatı vasıtasıyla da çekilebilir. İhtarname mutlaka noter kanalıyla çekilmelidir. İhtarnamenin bazı usul kriterleri vardır. Doğru bir İhtarname göndermek için bu kriterlere uymak gerekmektedir. İhtarnamede bulunması gerekenler;

 • İhtarı çeken kişinin adı ve soyadı
 • İhtar çeken kişinin T.C. kimlik numarası
 • Varsa vekilin yani avukatın adı ve soyadı
 • İhtar çekilenin adı ve soyadı (karşı taraf)
 • İhtar çekilenin açık adresi
 • İhtarın konusu
 • İhtar ile ilgili açıklamalar
 • İhtar edenin veya vekilinin adı soyadı ve imzası (sayfa sonunda)

İhtarname Nedir Nasıl Çekilir?

Bununla birlikte karşı taraf, dava sırasında gelen zarfın boş çıktığını ve konuyla bir ihtarname almadığını söyleyebilir. İhtarnameler Noter kanalıyla yapıldığında, karşı tarafın bu türlü bir iddiayı öne sürmesi mümkün olmaz. İçerisinde bulunduğunuz duruma göre ihtarnamenin nasıl hazırlanacağı ve hangi kanal kullanılarak gönderileceği ile ilgili mutlaka bir erzincan avukata danışmanız faydalıdır.

İleride açacağınız davanızda olumlu sonuçlar doğuracak ve çeşitli hakların korunması için, duruma göre farklılıklar gösteren ihtarname düzenleme ve gönderme türlerini bir avukatın uzmanlığına başvurarak yapmanız önemli bir avantaj sağlar.

İhtarname Nedir Nasıl Çekilir Hazırlanırken Avukat Desteği Neden Alınmalı?

İhtarnameyi hazırlarken dikkatli olunması ve kanunlar konusunda bilgili uzman olan avukatlardan yardım alınması çok önemlidir.

Noter kanalıyla gönderilen ihtarnamelerin bir kısmi için hukuki araştırma gerekir. Bu tür durumlarda bu ihtarnamelerin masrafı artar, bununla birlikte ileride mahkemeye taşınacağı ve dava konusu olacağı bilinen bir olay için, ihtarname masrafından kaçınmamak gerekir. İhtarnameler davaların seyrini değiştirebilecek, hak kazandırabilecek veya kaybettirebilecek resmi öneme sahiptir.

İhtarnameye Cevap Nedir?

Her ihtarnameye cevap verilmesi gerekmeyebilir. Ancak bazı ihtarname ve ihbarnameler cevap vermek önem taşır. Bazı durumlarda ihtarname gönderilmesi zamanaşımı gibi süreleri keser. Bunlar ihtarname alan kişinin aleyhine hususlardır. Hatta çoğu durumda faiz işleme tarihi ihtarname ile başlar.

Diğer yandan bir ihtara cevap vermek süreci davasız bitirebilecek bir anlaşma duruma getirebilir. Yani cevap konusu önemlidir ve bu konuda muhakkak hukuki yardım alınmalıdır.

İhtarnameye cevap süresi → Esasen genel geçer bir ihtarnameye cevap süresi söz konusu değil. Ancak çoğu ihtarname kendi içinde bir süre ihtarı da barındırır. Bu nedenle cevap süresi olmasa da orada yer alan sürelere dikkat etmek gerek. Hatta bazı durumlarda kişi kendisine gelen tebligata karşı dava açabilir. Bu konularda avukata danışılarak hareket edilmesinde fayda vardır.

İhtarname Nedir ?Noterden İhtarname Nasıl Çekilir ? İhtarname Örneği Nedir? Erzincan Avukat Nedir?

İhtarnameyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular;

 1. İhtarname nedir?

Yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgesidir.

 1. İhtarnameyi kim çekebilir?

İhtarname gerek kişi tarafından gerekse kişinin vekili (avukatı) tarafından çekilebilir.

 1. İhtarnameyi noterden çekmek zorunlu mudur?

İhtarname PTT’den iadeli taahhütlü olarak ilgiliye göndermek de mümkündür fakat bu durumda karşı tarafın gelen zarfın boş olduğunu iddia etmesi ihtarnameyi geçersiz kılabilir. İhtarname bir çeşit hukuki başvuru yoludur. Bu nedenle noter onaylı olarak yapılması daha faydalı ve ispat açısından önemli olacaktır.

 1. İhtarname çekmek ücretli midir?

İhtarname noter aracılığı ile yapılır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan ve her yıl Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya giren tarifeye bağlı olarak ücretlendirilmektedir. 2020 yılı için Noter İhtarname Ücretleri 155 TL’den başlayıp 1.000 TL /2.000 TL ‘ye kadar türüne göre çeşitlilik göstermektedir.

 1. İhtarname çekmek faydalı mıdır?

İhtarname de bir hukuki yoldur. Bu yolla alacaklı borçludan yükümlülüklerini yerine getirmeyi aksi halde dava yoluna başvuracağını bildirir. Borçlu hukuki yola başvurulması halinde dava sonunda ödemek zorunda kalacağı dava giderleri ve avukatlık ücreti nedeniyle ihtarnameye olumlu dönüş yapabilmektedir.

İhtarname Örneği Nasıl Gönderilir?

ERZİNCAN …. NOTERLİĞİ’ NE

(İHTARNAMEDİR.)

İHTAR EDEN                   :

ADRES                           :

VEKİLİ :Av.Haşim KARTAL

ADRES                           :

İHTAR EDİLEN              :

ADRES                         :

KONU                                 : Birikmiş olan… -TL aidat borçlarının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR: Tarafınıza ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren… Gün içinde toplam aidat borcunuz olan… TL’ yi, ödemede gecikilen günler için aylık % ….. gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam … TL’ yi  …  …. nolu posta çeki hesabına ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız halinde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. . …/ …/ …

SAYIN NOTER:………………..tarafımıza verilmesini saygı ile arz ederim. …/ …/ … İhtar Eden

İHTAR EDEN

İMZA:

Daha fazla makale için tıklayınız.

Tensip Zaptı Nedir?

Kira Sözleşmesinin Feshi Nedir?

“İhtarname Nedir ?Noterden İhtarname Nasıl Çekilir ? İhtarname Örneği” üzerine 2 yorum

Yorum yapın