Erzincan İş Avukatı, müvekkillerinin dava süresince en etkili şekilde temsil edilmesi ve dava sürecinin hukuki anlamda en doğru şekilde yürümesi adına hukuki danışmanlık hizmetini layıkıyla yerine getirmeye çabalamaktadır.

ERZİNCAN İŞ HUKUKU AVUKATI

Erzincan İş Hukuku Avukatı

Erzincan İş Hukuku Avukatı ,İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık ve tüm problemler İş Mahkemelerinde, Erzincan İş Hukuku Avukatı tarafından görülmelidir. Hem işverenin hem de işçinin hakları, birbirlerine olan yükümlülükleri, iş sözleşmesini hangi durumlarda ve hangi taraf açısından feshedilebileceği İş Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkeme iş mahkemesidir.

İşçiler için Erzincan iş hukuku avukatı tarafından iş hukuku davası için dava dosyasının hukuken hazırlanması, varsa tanık listesinin istenildiği hukuki gereklilikleri ile dosyaya aktarılması, delillerin dosyada açık şekilde hukuka uygun belirtilmesi ve sunulması dava dosyasının hazırlanmasından sonra dava için başvurunun yapılması, dava ve arabuluculuk sürecinin yürütülmesi ve dava süresince tüm hukuki takiplerinin yapılması Erzincan iş hukuku avukatı tarafından sağlanmaktadır.

  • Müvekkil şirketin işçi-işveren uyuşmazlıklarından doğan hukuki iş ve davalar,
  • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  • İşe iade davaları,

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

Erzincan İşveren Avukatı

Erzincan İş Hukuku Avukatı olarak iş hukuku kapsamında işverenin haklarını da gözeterek hukuki hizmet sağlamaktadır.Hizmetlerimiz;

  • iş sözleşmesini hazırlamak,
  • İş sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli hukuki düzenlemenin sağlanması,
  • İşçilerin yıllık izinlerinin hukuka göre belgelendirilmesi,
  • İşçi için çekilecek ihtarın hazırlanması ve çekilmesi,
  • İhbarname belgesinin hukuka göre hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinde etkili bir şekilde işlenmesi,
Erzincan İş hukuku avukatı

Erzincan İş Kazası Avukatı

Erzincan İş Hukuku Avukatı, iş yerinde meydana gelen iş kazaları sonucu işçinin bedensel yaralanması veya vefat etmesi durumları iş hukukunun en hassas dava süreçlerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Yaşanılan iş kazasında gerekli davanın açılması ve dava sürecinin yürütülmesi için Erzincan İş Hukuku Avukatı olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Kaza için tanık ifadelerinin sağlıklı bir şekilde saptanması, delillerin toparlanıp dava dosyasına yerleştirilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi için Erzincan İş Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı feshi

1 Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir