Erzincan Ceza Avukatı

//

Av.Haşim KARTAL

Erzincan Ceza Avukatı

Erzincan Ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır. Esasen her avukatın yaptığı gibi Erzincan ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Fakat, Erzincan ağır ceza avukatının savunma işlevi diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden biraz farklıdır. Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon icra eder.

Savunmanın bu özellikli işlevi nedeniyle ceza avukatı şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılır. Müdafi Arapça bir kelime olup koruyan, savunan, müdafaa eden anlamlarına gelir. Özel olarak ceza yargılamasında şüpheli veya sanığı savunan, haklarını koruyan ve onları yargılama işlemlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılır.

Erzincan Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Erzincan Ceza avukatı hem sanık hem mağdur hem de müştekinin savunmasını yapabilir bunun için önünde herhangi bir engel yoktur. Sanığın çoğunlukla tutuklu yargılanma ya da hapis cezası aldığı ceza davalarında temsilciliği yaptığı avukat; ceza oranın en az olması hatta müvekkilinin ceza almaması için tüm yetkisini kullanır. Ceza davalarında dava vekilinin öncelikli görevi davalarda sanığın, mağduru ya da müştekinin adil yargılanmasını sağlamak; savunmalarını üstlenmek ve haklarını en iyi şekilde temsil etmektir. Bunun dışında olayların dava aşamasına gelmeden henüz soruşturma aşamasındayken karşılıklı görüşmeler sonucu müvekkil lehine olumlu şekilde sonlanmasına olanak sağlamakta görevleri içindedir.

Erzincan Ceza Avukatının Önemi Nedir?

Erzincan Ceza Avukatı ,Yargılama sonrasında ceza almasına kesin gözü ile bakılan sanık kadar mağdur ya da müştekinin de hak kaybına uğramaması gerekir. Bunun için avukat vekilliğini yaptığı tarafın hakkını çok iyi korumalı ve savunmasını bunun üzerine oluşturmalıdır. Bu sorumlulukla hareket etmeyen avukatlardan dolayı çoğu zaman ceza davalarının kişi özgürlüğünü kısıtladığı hatta hak ettiğinden daha fazla ceza aldığı ya da mağdur ile müştekinin hak kaybına uğradığı görülmektedir. Böyle bir davanın tarafı olan kişilerin henüz soruşturma aşamasında iken profesyonel bir destek almalıdır.

Erzincan Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Erzincan Ceza Avukatı ,ceza davalarına bakan meslek çalışanları hem kişi özgürlüğü hem de mağdur hakları açısından toplumdaki en hassas davalar ile ilgilenir. Her avukat gibi müvekkilini en iyi şekilde temsil etmek için çalışırlar ancak diğer avukatlara göre sorumlulukları çok daha fazladır. Bu kadar hassas bir hukuk alanı olan ceza hukukunda gerek sanığın gerekse şüphelinin temsilini ve savunmasını yapan meslek çalışanı adli terim ile müdafi olarak adlandırılır. Avukatlık mesleği dünya genelinde birçok ülkede branşlaşmış durumdadır. Ancak ülkemizde 1136 sayılı avukatlık kanununa göre avukatların bir branşının olması söz konusu değildir.

Erzincan Ceza Avukatı
Erzincan Ceza Avukatı
Erzincan Ceza Avukatı Müvekkilini Mahkemede Temsil Eder

Erzincan Ceza Avukatı istediği her davayı alabilir. Bunun için ülkemizde yasalar önünde bir engel yoktur, bazı avukatlık mesleğini icra edenlerin kendilerini farklı bir hukuk alanında daha fazla geliştirmesi ve bu tür davalara daha sık girmesinden dolayı tecrübe sahibi olması halk arasında ceza avukatı gibi tabir ile anılmasına neden olur.Avukat hangi alanda olursa olsun; sadece müvekkilini mahkeme önünde temsil eden kişidir, buna ceza davaları da dâhildir.

Erzincan Ceza Avukatına Vekâletname Nasıl Verilir?

Erzincan ceza avukatından destek almak isteyen pek çok kişi avukata vekâletname vermeden temsil yetkisinin kullanılamayacağını düşünür. Ancak Erzincan ceza avukatı desteği almak istediğinizde vekâletname vermenize gerek yoktur. Avukat sizi doğrudan temsil edebilirken sadece Avukatlık kanunu uyarınca dosyalardan örnek almak istediğinde vekâletname ibraz etmesi istenir. Savunma hakkınızı etkin bir şekilde kullanabilmeniz adına Erzincan ceza avukatından  destek almanız çok önemlidir.

Erzincan Ceza Avukatı Sorumluluğun Bilincinde Görev İcra Etmeli

Erzincan Ceza Avukatı ,Kişilerin anayasal haklarının korunmasını sağlamayı görev edinen avukatlar bu algıdan kurtulmak için öncelikle tüm davalarda müvekkilleri ile kurdukları ilişkide etik kurallar dışında hareket etmemeli. Müvekkiline karşı şeffaf olmalı ama asla taraf olmamalı amacının ve sorumluluğunun dışına çıkarak olası çatışmalarda herhangi bir tarafta yer almak yerine olaylara tarafsız bakarak olayın tüm gerçekliği ile ortaya çıkmasını sağlamalı. Hukukun en çekişmeli, en sorunlu ve en hassas alanında ki davalara bakan Erzincan ceza avukatı nedir diyen vatandaşlar açısından bir avukat rolünü çok iyi değerlendirmeli ve görevini buna göre icra etmelidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Erzincan Ceza Avukatı Savunmadaki Önemi

Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü Nedir?

“Erzincan Ceza Avukatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın