Tazyik Hapsi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Tazyik hapsi Türk Ceza Kanununda tanımlanmamış olmakla birlikte kişiyi bir işi yapmaya, bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlama yaptırımı kurumu olarak açıklanabilir. Tazyik hapsi yerine getirilmesi gereken işin ifa edilmesiyle sona erecektir. Burada söz konusu olan yükümlülükler İcra İflas Kanununda ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanunda belirlenmiştir. Bunlar; nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu yerine getirmemesi, borçlunun ödeme taahhüdünü ihlal etmesi, çocuk teslimi kararlarına aykırı davranması ya da Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun’un kapsamında, uygulamada da sık rastlanmaktadır.

Genelde tazyik hapsine hükmedilirken kesin bir süre belirlenmemektedir. Belirli bir süreye kadar (örnek;3 aya kadar ) tazyik hapsi öngörülüp yaptırıma sebep olan yükümlülüğün yerine getirilmesiyle sona erecektir. Yani yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün ifası ile tazyik hapsi kalkmaktadır.  Böyle bir durumda hükümlü salıverilecektir.

Hangi Durumlarda Tazyik Hapsine Hükmedilir?

Tazyik hapsi hangi durumlarda uygulanır en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Kanunda açıkça tanımlanmamış bu kavramı en iyi uygulama açıklayacaktır. Buna göre;

 • İİK 338/2 hakkında aciz vesikası alınmış bir borçlunun asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürmesi,
 • Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etme başlığı altında düzenlenen m.340 uyarınca taahhüdü ihlal etme fiili,
 • 341.m gereğince çocuk tesliminde muhalefet yani emre aykırı davranılması,
 • 343.m’de düzenlenen yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması, yapılmaması veya irtifak hakkının tesisi yahut kaldırılması hakkındaki hükümlere muhalefet,
 • 344.maddeye göre nafaka borcunu ödememe 
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Tedbir kararlarına aykırılık,

Tazyik Hapsi Nasıl Sona Erer?

Tazyik hapsi nasıl sona erer sorusu akla gelmektedir.Şikayete tabi olan tazyik hapsini gerektiren eylemlerin işlenmesi halinde şikayette bulunanın vazgeçmesi halinde tazyik hapsi sona erer. Dosyanın tamamen ortadan kalkması söz konusu olmaktadır. Tazyik hapsinde hapis kararı verilen hükümlü hakkında şikayetten vazgeçme için kararı veren mahkemeye yapılan başvuru yeterli olmaktadır. Mahkemeye şikayetten vazgeçildiğini bildirme suretiyle tazyik hapsinin kalkması sonucu derhal doğacaktır.

Tazyik Hapsinin Amacı Nedir?

Tazyik hapsi paraya çevrilemez , ertelenemez, sicil kaydına işlenmez veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilemez. Bu nedenlerle TCK’da ki hapis cezalarından ayrılır çünkü hapis cezalarının temelinde kanunda belirtilen suçların cezalandırılması amacı yatarken tazyik hapsinde asıl amaç kişinin yerine getirmediği yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır. Bu nedenle yükümlülüğün yerine getirilmesiyle birlikte ortadan kalkmaktadır.
Kanun kapsamında yükümlülükleri olan ve bunları yerine getirmeyen kişilerin, kamu düzenini bozmamalarının yanı sıra yükümlülüğe sahip oldukları kişileri de mağdur etmemeleri bakımından bu kurum getirilmiştir.

Tazyik Hapsinin İnfaz Şekli Nasıldır?

Tazyik hapsinin infaz rejimi hususu üzerinde duracak olursak 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun düzenlemesine göre Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 193. maddesinde açıklanmaktadır. Bu maddeye göre tazyik hapsinin infazı için ilam, ilgilinin dava dosyasındaki adresin bulunduğu İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilir ve kişinin adresten getirilmesi istenir. Tüzük ile anlaşıldığı üzere kolluk kuvvetleriyle ilamın infazı sağlanır.

Erzincan Avukat olarak bu konularda mağduriyet yaşamamanız adına bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

“Tazyik Hapsi Nedir?” üzerine 5 yorum

 1. Benim bir sorum olacak işten çıktığım için taahüt verdiğim sürede borcumu ödeyemedim ve dava açıldı duruşma falan olmadı bu dava kaç gün içinde sonuçlanır

  Yanıtla
 2. İyi günler bir arkadaşım tazyik hapsi aldı ve içeri girdi 1 haftadır hapiste yatırması gereken 4000tl bir meblağ var bunu ödemediği için girdi şimdi yatırtılsa çıkar mı

  Yanıtla

Yorum yapın