Kiracı Nasıl Çıkarılır ? Kiracının Tahliyesi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Kiracı Nasıl Çıkarılır ? Kiracının Tahliyesi Nedir?

Tahliye davası, kiracıyı kiralanan taşınmazdan kanunda belirtilen nedenlerle tahliye etmek için kiraya veren tarafından açılan bir davadır. Tahliye davası, kira sözleşmesini sona erdirerek kiracının taşınmazı tahliye etmesini sağlamaktadır.

Kiracı Hangi Şartlarda Evden Çıkartılabilir?

Kira hukukumuza göre kiracıyı tahliye edebilmek için haklı sebepler şunlardır:

  • Temerrüt (30 gün süre verdin ödemedi)
  • Bir kira dönemi 2 ihtar (İhtarlar sonrasında kirayı ödese de tahliye mümkün)
  • Tahliye taahhüdü (kira sözleşmesi ile aynı günde alınırsa geçersiz)
  • Edinim ve ihtiyaç sebebiyle,
  • Sözleşmeye esaslı aykırılık (alt kiracı vb.)
  • 10 yıllık uzama süresi sonunda (1 senelik kira sözleşmesi yaptı iseniz kiracınızı, kiracılık ilişkisinin başladığı tarihten 12 sene sonra hiçbir gerekçe göstermeden tahliye davası yolu ile konuttan çıkarabilirsiniz. İhtar şartı var.)
  • Esaslı tadilat, kentsel dönüşüm, yıkım,

Kirasını Ödemeyena Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

1- Türk Borçlar Kanunu m. 352/2 gereğince iki haklı ihtar çekerek tahliye davası açılması,

2- Türk Borçlar Kanunu m. 315 gereğince tahliye davası açılması,

3-  İcra ve İflas Kanunu m. 269 gereğince tahliye talepli icra takibi başlatılması ,

Tahliye Davası Nerede Açılır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesi gereğince; tahliye davalarında sulh hukuk mahkemesi görevlidir. Bu davalarda yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. Ama bu mahkeme kesin yetkili mahkeme değildir. Dolayısıyla dava, davalının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa edileceği yerdeki sulh hukuk mahkemesinde de açılabilir.

Sözleşme Süresi Bitince Kiracı Çıkarılabilir mi?

Kira sözleşmesinin süresi bittiğinde sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıdadır. Kiraya verenin sözleşme süresine dayalı fesih hakkı yoktur. Ancak 10. uzama yılından sonra tahliye davası açabilir veya özel tahliye sebepleri ile dava açabilir.

Yazılı Kira Sözleşmesi Olmadan Tahliye Yapılabilir mi?

Kira sözleşmesi yazılı şarta tabi değildir. Yazılı kira sözleşmesi olmasa da kiracı çıkarılabilir. Kiracılık durumu çeşitli şekilde ispatlanabilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır ? Kiracının Tahliyesi Nedir?

Kira Sözleşmesi Bitince Otomatik Yenilenir mi? 

Türk Borçlar Kanunu Madde 347’e göre kira kontratının bitmesinden önce sözleşmede öngörülen sürede ya da 15 gün öncesine kadar kira kontratına devam etmeyeceğini belirtmemişse yani sessiz kalırsa kira sözleşmesi otomatik olarak devam edecektir. Kiracı yine sözleşmeye devam etmek istediğini belirttiğinde de sözleşme devam edecektir. 

Daha fazla makale için tıklayınız.

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? 

Kira Sözleşmesinin Feshi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?