Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu madde 86 – Kasten Yaralama Suçu , kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin cezalandırılacağını hükme bağlamıştır.

TCK MADDE 86 – Kasten Yaralama Suçu

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Basit Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Basit  yaralama suçu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralamalar olarak ikiye ayrılır.

 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar, kişinin vücuduna, sağlığına veya algılama yeteneğine zarar vermekle birlikte basit bir tıbbi uygulama ile etkisi giderilebilecek yaralamalardır.  Örnek vermek gerekirse ufak bir pansuman yapılması gibi. BTM ile giderilebilecek kasten yaralama suçlarında TCK ya göre sanığa 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.
 •  Basit tıbbi müdahale  ile giderilemeyecek basit yaralama suçu, mağdura karşı işlenen eylemin sonuçlarının basit bir doktor müdahalesi ile giderilememesi, yaralamanın sonuçlarının ortadan kalkması için belli bir sürecin gerekmesidir. Örneğin, vücuda dikiş atılması, kırık oluşması gibi. BTM ile giderilemeyecek basit yaralama suçunun cezası  TCK ya göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Basit KastenYaralama Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

 •     Üst soy, alt soy, eş ve kardeşe karşı işlenirse,
 •      Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenirse,
 •      Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse,
 •      Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 •   Silahla işlenmesi halinde,
 •   Canavarca hisle işlenmesi halinde

işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, Canavarca hisle işlenmesi halinde ise bir kat artırılır. Buradaki silahtan kasıt, bıçak, ateşli silah ya da olayın durumuna göre bazen kalem, sopa,terlik ,çay bardağı, tüp vb. nesneler olabilir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, mağdura karşı işlenen fiilin mağdurun vücudunda kalıcı etkiler bırakması halinde söz konusu olur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış adam yaralama suçu, mağdurun vücudunda bıraktığı kalıcı etkilere göre iki grup halinde değerlendirilir.

Aşağıdaki hallerde;

 •      Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa,
 •     Mağdurun konuşmasında kalıcı zorluğa yol açacak bir durum meydana gelirse,
 •      Mağdurun yüzünde sabit iz oluşursa,
 •      Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana gelirse,
 •     Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olunursa

Kanunda belirlenen hapis cezası bir kat arttırılır.

Aşağıdaki hallerde;

 •      Mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olunursa,
 •      Mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevini yitirmesine neden olunursa,
 •     Mağdurun konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olunursa,
 •      Mağdurun yüzünün kalıcı ize sebep olunmuşsa,
 •      Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun düşmesine neden olunmuşsa,

Kanunda belirlenen ceza, iki kat arttırılır.

Kasten Yaralama Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Kasten yaralama suçunun mahkeme hükmü ile sabit olması halinde belli koşullarla hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Bu durumda hükmün açıklanması 5 yıl süre ile geri bırakılır. 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde 5 yıllık sürenin sonunda mahkeme düşme kararı verir. 5 yıl içerisinde kasıtlı başka bir suç işlenmesi halinde ise mahkeme geri bıraktığı hükmü açıklar.

Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının bazı şartları vardır;

 • Bunun için fail kasten yaralama suçundan önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalıdır.
 • Kasten yaralama neticesinde aldığı hapis cezası 2 yıldan fazla olmamalıdır ya da sanığın aldığı ceza adli para cezası olmalıdır.
 • Sanığın kasten yaralama neticesinde mağdurun uğradığı zararı gidermesi gerekir.
 • Sanığın HAGB kararı verilmesini kabul etmesi gerekir ve mahkemenin sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaati oluşması gerekir.
 • HAGB kararlarını adli makamlarca özel sistemden görebilse de, adli sicil kaydında HAGB kararı görünmez.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Basit yaralama şeklinde işlenen kasten yaralama suçu şikayete tabidir. Şikayet süresi 6 aydır. Soruşturma aşamasında basit yaralama sonucu mağdur olan kişinin şikayetçi olmaması veya mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Yargılama aşamasında şikayetten vazgeçme halinde ise düşme kararı verilecektir. Ancak kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinde suçların takibi şikayete bağlı olmayacaktır. Örnek olarak altsoy, üstsoy ve kardeşe karşı işlenen kasten yaralama eyleminin neticesi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilse dahi bu suç şikayete tabi bir suç değildir. Yani mağdur şikayetçi olmasa dahi bu eylem adli makamlarca kendiliğinden takip edilecektir.Yani halk arasında bilinen kamu davasına dönecektir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşmaya Bağlı Bir Suç Mudur?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama suçu işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirmesi halinde ve eylemin uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında kalması halinde dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki uzlaştırma bürosuna gönderir. Uzlaştırma bürosu taraflara ulaşarak uzlaşma zemini olup olmadığını araştırır. Tarafların uzlaşması halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır. Kasten yaralama suçunun uzlaşmaya tabi bir hali işlense de kasten yaralama suçu ile birlikte uzlaştırmaya tabi olmayan bir suç işlenmesi halinde dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmeyecek ve uzlaştırmaya tabi olmayan suçla beraber şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan da kamu davası açılacaktır. Ancak uygulamada uzlaşmaya tabi suçun olduğu dosya tefrik edilerek uzlaştırma bürosuna gönderilmektedir.

Kasten yaralama suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde sadece uzlaşan fail uzlaşmadan yararlanacak ve hakkında kamu davası açılmayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Kasten yaralama suçunda genel olarak asliye ceza mahkemesi görevlidir.

Kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden olan kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

Kasten yaralama suçunda yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer asliye ceza veya ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Kasten Yaralama Suçundan Kaynaklı Tazminat Davası Nedir?

Kasıtlı bir eylem ile vücut bütünlüğüne verilen zarar, kişinin ruh sağlığına da zarar verebilir. Örneğin aldığı darbe sonucu yüzde sabit iz kaldığında, kişi kendisini eskisi kadar mutlu hissetmeyebilir. Vücut bütünlüğünün korunması, kişilik haklarının gereğidir. Kişinin vücudunda ve ruh sağlığında oluşan zarar kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğundan, oluşan manevi zararın telafisi olarak bir miktar paranın, tazminat olarak TBK 49 uyarınca ödenmesine karar verilebilir. Ayrıca, kişi beden sağlığında oluşan bu zarardan dolayı, hastane masrafları, ilaç, tedavi masrafları yapmak zorunda kalmışsa, çalışamadığı için kazanç kaybına uğramışsa yada sürekli maluliyet oluşmuşsa, tüm bu zararların karşı taraftan maddi tazminat adı altında tazmini istenebilir.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir? Erzincan Ceza Avukatı Nedir?

Kasten Yaralama Suçunda Ceza Avukatının Önemi Nedir?

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya suç teşkil ediyor ise hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Bu nedenle sürecin sağlıklı ilerlemesi için bir ceza avukatıyla takip edilmesi tavsiye edilir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Cezanın İnfazı Nedir? Yatar Nedir ? Yatar Nasıl Hesaplanır?

Ceza İnfazının Ertelenmesi Nedir?

Yorum yapın