Dava Nasıl Açılır? 2024

//

Av.Haşim KARTAL

Dava Nasıl Açılır? 2024

Dava açma ve mahkemeye başvurma hukukun tesisi için son derece gerekli ve önemli olmakla birlikte yargı sürecinin uzun sürmesi ve masraflı olması karşısında tarafların mümkün olduğu ölçüde anlaşarak ve uzlaşarak ortak bir çözüme ulaşmaları yerinde olacaktır. Ancak bu çabalardan bir sonuç alınamaması durumunda hakkımızdan vazgeçmek istemiyorsak geriye kalan tek seçenek dav a açmak ve yargıya başvurmaktır.

Dava açmak, mahkemeden bir hakkın talep edilmesidir. Hak talebi, bir kişiye ya da kuruluşa yöneltilmiş olabilir. Mahkeme gerekli araştırmayı ve değerlendirmeyi yaparak, hakkın hak sahibine verilmesine karar verecektir.

Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

Karşı taraf, yani davalı sayısından bir fazla hazırlanan dava dilekçesi ve ekleri davanın açılacağı görevli ve yetkili mahkemeye verilmelidir. Görevli ve yetkili mahkemenin bulunduğu adliye binasına gidilmelidir. Daha sonra adliyedeki tevzi bürosuna gidilir. Tevzi bürosunun yönlendirmesi ile harç ve diğer giderler vezneye yatırılır. Daha sonra tekrar tevzi bürosuna gidilir, ödemelerin yapıldığına ilişkin makbuz ve belgelerle dava dilekçesi ve ekleri tevzi bürosuna verilir.

Tevzi bürosu dava dilekçesini sisteme kaydeder ve size davanızın açıldığına ilişkin bir belge verir. Bu belgede taraf bilgileri, davanın ne zaman açıldığı, davaya bakacak olan mahkeme ve davanın esas numarasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu işlemleri tamamladığınızda davanız açılmıştır. Elektronik imza sertifikanız varsa UYAP yüklü bir bilgisayar üzerinden de dava açabilirsiniz. Dava açma başlığı üzerinden UYAP uyumlu belgelerle dava dilekçenizi ve eklerini sisteme yükleyebilirsiniz. Davaya ilişkin ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladığınızda davanızın açılış tarihi, hangi mahkemede görüleceği ve esas numarası UYAP tarafından size bildirilecek ve davanız açılmış olacaktır.

Avukat Olmadan Dava Açılır Mı?

Avukatsız dava açılabilir. Barodan adli yardımla avukat talebi, özel avukat talebi ve avukatsız dava açma kişinin kendi tercihidir. Dava açma şartlarına uygun olarak herkes avukata gerek duymadan dava açma tercihinde bulunabilir. Avukatsız dava açmak için dava dilekçesi ile ilgili mahkemeye başvurmak yeterlidir. Ancak profesyonel hukuki yardım alınmayacaksa, yani bir avukata gidilmeyecekse herhangi bir sorun ya da mağduriyet yaşanmaması, hak kaybına uğranılmaması için sürecin çok titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 

E Devlet Üzerinden Dava Açılabilir mi?

UYAP Vatandaş Portal platformunda vatandaş dava açabilir. Ancak bunun için e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. E-İmzaya sahip olmayan vatandaşlar online olarak dava açamaz.

Ücretsiz Dava Nasıl Açılır?

Adli yardım talepli dava açmak isteyen vatandaşlar başvuru formuna https://vatandas.uyap.gov.tr adresindeki UYAP Vatandaş Portal sayfasından ulaşabiliyor. Adli yardım talebinde bulunabilmek için öncelikle mahkemeye başvurularak bu yönde talepte bulunulması gerekiyor.

Kimler Dava Açamaz?

Fiil ehliyetinin unsurlarından; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin objektif dava açma ehliyeti tamdır. Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların kural olarak dava açma ehliyetleri yoktur. Bunlar adına yasal temsilcileri tarafından dava açılır.

Dava Açma Masrafını Kim Öder?

Bu noktada dava masrafı hesaplama-mahkeme masrafı hesaplama yapılır ve davayı açacak olan davacıdan tahsil edilir. Yargılama sonunda ise bu dava harcı hesaplaması yapılan masrafları davayı kaybeden taraf öder.

Dava Kazanılırsa Avukat Ücretini Kim Öder?

Genel olarak, her iki taraf da kendi avukat ücretini kendisi karşılamaktadır. Yani her dava tarafı, kendi avukatının ücretini kendisi ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte, bazı durumlarda mahkeme tarafından kararlaştırılan miktarda karşı tarafın avukat ücretini de ödemesi gerekebilir.

Dava Açma Ücreti Ne Kadar 2024?

Bir hukuk davası açılırken mahkemeye ödenmesi zorunlu harç ve giderler şu şekildedir: Başvurma harcı = 2024 yılı için başvurma harcı Sulh Mahkemelerinde 195,80, Asliye Mahkemelerinde 427,60 TL‘dir. Peşin harç = Dava konusu alacak miktarının 68.31 ile çarpılıp 1000 ile bölünmesi sonucunda ortaya çıkan rakamın 1/4’üdür.

Avukat Telefonda Para İster Mi?

Bazı durumlarda polis ya da mahkeme kalemleri kişilere telefonla ulaşıp, “şurada, şu satte ifade vermeniz gerekiyor, şu duruşmaya katılmanız gerekli”, gibi bildirimlerde bulunabilir. Ama bu şekilde yapılan telefon aramalarında da sizden para talep edilmez.Avukatların veya hukuk bürolarının borçlu yakınını borcundan dolayı bilgilendirmesi, araması veya mesaj atması ise açık rıza olmayan hallerde KVKK m. 12 düzenlenen veri güvenliğine aykırı hareket niteliği taşır.

Dava Değeri Gösterilmezse Ne Olur?

MADDE 88- (1) Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezsedava usulden reddedilir.

Dava Kaybedilirse Ne Olur?

Davada istediği sonucu alamayan (halk arasındaki tabirle davayı kaybeden) taraf avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir.

Maktu Vekalet Ücreti Ve Dava Ücreti Nedir?

Maktu Vekalet Ücreti Ve Dava Ücreti Nedir?

Avukatlık sözleşmesinin konusu değeri para ile ölçülmeyen işlerden olması halinde de taraflar ücreti serbestçe kararlaştırılabilirler. Bu halde sözleşme konusunun değeri para ile ölçülemeyen işlerden olduğu için taraflarca kararlaştırılan ücret, maktu ücret olacaktır. Avukatlık Kanunu Md.164/f.2 incelendiğinde ücretin maktu olarak belirlenmesi halinde tavan ücret uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu kanuni düzenlemeye göre taraflar üst sınır olmaksızın ücret belirleyebilmesi mümkündür.

Konusu Para Olmayan İşlere Ödenecek Ücret
İcra Dairelerinde yapılan takipler için3.600 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için4.200 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için6.800 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için7.400 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için5.600 TL
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için5.300 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için10.700 TL
Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen işler için8.000 TL
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.900 TL
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için9.000 TL
Fikri Sınai Haklar Mahkemelerindeki davalar için25.500 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için29.800 TL
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.000 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar29.800 TL
Bölge Adliye Mahkemeleri için;
İlk derecede:
İstinaf yolu ile:

16.500 TL
10.200 TL
İstinaf yolu ile duruşmalı20.400 TL
Yargıtay ilk derece işler için32.000 TL
Yargıtay’da temyiz duruşmaları için17.100 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için;
Yüce Divan sıfatı ile;
Bireysel Başvuru duruşmasız;
Bireysel Başvuru duruşmalı;

67.700 TL
18.800 TL
37.600 TL

Daha fazla makale için tıklayınız.

Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması (İİK 153 Göre)

Ön İnceleme Duruşması (Güncel 2024) Nedir?

Reddiyat Nedir?

Yorum yapın