Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır? Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fiziki olarak kasten yaralanmaya “darp” denir. Darp fiili sonucunda, darp edilen kişinin vücudunda oluşan hasarın belirlenmesi ve işlenen suçun seviyesinin ortaya çıkması için alınan belgeye ise darp raporu denir. Darp olayının ardından darp edilen kişilerin atacağı ilk adım darp raporu almaktır. Hastaneye başvurulması ile darp raporu almak için mağdur muayene edilir. Bu muayenede kişinin darp edilip edilmediğine dair adli rapor verilir.

Aynı zamanda hastane doktorları polise bilgi verir ve mağdurun ifadesi alınır. Mağdur isterse şikayetçi olur, isterse şikayetçi olmaksızın tutanak tutturur.Mağdur darp raporu almak için polis, jandarma veya savcılığa başvurabilir. Mağdur adli muayene için derhal hastaneye sevk edilir. Hastanede yapılan muayene sonunda darp izi olup olmadığına dair adli rapor verilir.

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Mağdur darp raporu almak için mümkünse aynı gün karakol veya hastaneye başvurmalıdır.
  • Mağdur vücut veya yüzündeki etkileri, izleri vs. hekimin muayene ederken görmesini sağlamalı ve bunun darp raporuna eksiksiz bir şekilde geçirildiğinden emin olunmalıdır. 
  • Adli muayene sonucunda darp raporu düzenlenen mağdur, kendisini darp eden kişiden şikayetçi olmak istiyorsa; olay ile ilgili bildiklerini, süresi içerisinde şikayet beyanı ile elinde bulunan delilleri (örneğin; mesajlaşmalar, tanık beyanları, görüntüler, arama kayıtları vs.) açılan soruşturma dosyasının içeriğine dahil edilmesi için adli makamlara sunmalıdır. 

Darp Raporunda Neler Vardır?

Darp raporunda vücutta meydana gelen yaralanmaların yeri, büyüklüğü, derinliği, şekli gibi tanımlayıcı bilgilere yer verilerek, olayın oluş şekli, darp edilen kişide bıraktığı etki ile ilgili mağdurun beyanları da yer alacaktır.

İlla fiziksel olarak görünen yerler değil, dokunulduğunda acınızın bulunduğu bölgeler de darp raporuna yazılır.

Düzenleme tarihi ve saati darp raporunda yer alması gereken unsurlardandır. Bu unsurlardaki herhangi bir eksiklik halinde raporun ispat gücü olumsuz etkilenebilir.
Darp raporu darp fiilinin oluş şekline ilişkin bilgi içermemektedir. Fiilin oluş şekline ilişkin başka kanıtlar varsa onlara başvurulması önemlidir.

Darp raporu; fiilin oluş şeklini değil, darp fiilinin gerçekleştiğine ilişkin delildir.

Darp Raporu Delil Midir?

Darp raporunu kişi eğer; geciktirmeksizin, darp izlerinin tamamının belirtildiği ve yasal prosedüre uygun bir şekilde aldıysa bu resmi belge kişinin ilgili tarih aralığında darp edildiğini ispat edecektir. Darp edilen kişinin ne şekilde darp edildiğini gösterecek en etkili delillerden birisinin darp raporu olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak darp raporu kişinin darp edildiğini gösterse de; kimin darp ettiğini göstermeyecektir. Bu anlamda sadece darp raporu ile failin cezalandırılması mümkün değildir. Bu konuda mağdur, şüpheli ve tanık beyanları ile diğer somut deliller de incelenerek bir sonuca ulaşılacaktır.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Mağdur darp raporunu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu veya özel olması fark etmeksizin, başvurarak durumunu izah ettikten sonra gerçekleştirilen muayene ile alabilecektir. Ancak böyle bir olay yaşayan kişilerin en yakın karakola veya kişinin sağlık durumuna göre en yakın hastanenin aciline gitmesi (7/24 hizmet verdiği de dikkate alınarak) tavsiye edilir. Yine somut olaya göre mağdurun (veya yakınlarının) 112’yi arayarak kolluk veya sağlık görevlilerinin çağrılması da mümkündür.

Darp Raporuna İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu  2017/35 E. 2017/210 K. sayılı ve 04.04.2017 tarihli kararında; ’ …..Kasten yaralama suçundan sanık …’ın beraatine ilişkin, Çine (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.06.2009 gün ve 87-383 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 26.02.2013 gün ve 2438-7601 sayı ile; …Müşteki ve tanık anlatımı, beyanları ile uyumlu doktor raporu karşısında, sanığın üzerine atılı suçla ilgili delillerin takdir ve değerlendirilmesinde hataya düşülerek mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir…’’

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır? Nelere Dikkat Edilmelidir? Erzincan Ceza Avukatı Nedir?

Özetle

Darp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren süre kaybetmeden darp raporu alınmalı o an hastaneye gidemeyecek durumda olanlar ise darp izlerinin ortadan kaybolacağını öngörerek bu izlerin fotoğrafını  (şahsını da gösterecek şekilde) çekmesinde yarar vardır.Ancak rapor alınmasından sonra darp fiilinin etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da geç kalınmadan hastaneye başvurulmalıdır. Rapor alındıktan sonra adli yargı sürecinde de usulüne uygun yürütülmesi çok önemlidir.

Gerek darp raporunun alınma süreci gerekse sonraki dava süreci oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla darp sebebiyle zaten mağdurun tekrar mağduriyet yaşamaması için sürecin bir ceza avukatı aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Ceza Hukukunda Uzlaştırma Nedir ve Hangi Suçlar Uzlaştırma Kapsamındadır?

Comments are disabled.