Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi

//

Av.Haşim KARTAL

Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi, ceza yargılamasında süreler tefhim tarihinden itibaren başladığı için tefhimden gerekçeli karar tebliğ edilene kadar süreyi durdurup hak kaybı olmaması için verilen dilekçeye süre tutum dilekçesi denmektedir.  

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 273. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. İlk derece mahkemesi, gerekçeli kararı yazdıktan ve gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra ise bu kez ayrıntılı ve gerekçeli istinaf dilekçesi yazılır. Ceza mahkemelerinde hüküm, yüze karşı okunup tefhim edildiği için istinaf dilekçesini sunma süresitefhim ile başlar. Ancak hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmış ise 7 günlük süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.

İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2021

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere

ERZİNCAN () ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2021/……………. E.

İSTİNAF EDEN : ………………….(TC………………..)

ADRES:
VEKİLİ :
Av. Haşim KARTAL

KONUSU : Süre tutum dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası kapsamında 04.04.2021 tarihli duruşmada “Sanık ……………….. hakkında üzerine atılı ……………………………………..suçundan sabit bulunan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nun…………. . maddesi gereğince ………………………. yıl mahkumiyet şeklinde karar verilmişse de; ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM:

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini gerekçeli kararın tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağımızı vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederiz.07.05.2021

Sanık Müdafi
Av. Haşim KARTAL

Erzincan avukat olarak ceza yargılamasında hak kaybına uğramamanız adına bir ceza avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

“Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi” üzerine bir yorum

Yorum yapın