2021 -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

//

Av.Haşim KARTAL

2021 -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi


2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Belirlenen bu tarifedeki ücretler en alt ücretler olup avukatlar alt ücret sınırına uymakla yükümlüdür.Tarifede belirtilen miktarın altında vekalet ücreti alınması mümkün değildir. Ancak işin niteliğine göre daha yüksek vekalet ücreti alması mümkündür.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201124-3.htm

EKİ : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201124-3-1.pdf

Türkiye Barolar Birliği

Daha fazla makale için tıklayınız.

Av.HAŞİM KARTAL

“2021 -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” üzerine 3 yorum

Yorum yapın