2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Parasal Sınırı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Parasal Sınırı Nedir?

16 Aralık 2022 tarih ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 68/1 ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği md. 6/2’de belirtilen parasal sınırın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.: 542)nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetine Başvuru  Parasal Sınırı Nedir? Erzincan Avukat Nedir? Tüketici Avukatı Nedir?

Tebliğe göre, 2023 yılında yapılacak başvurularda değeri 66.000 Türk Lirasının altında olan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevlidir.

01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

 Tapu Kaydının Düzeltilmesi/ Tapuda İsim Tahsisi Nedir?