2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Nedir?

2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tarifede % 122 artış oldu. Tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemekti

2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Erzincan Barosu Avukatları

Daha fazla makale için tıklayınız.

Zorla Getirme Kararı Nedir?