Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Sormak istediğiniz bir soru mu var?

Aşağıda sık sorulan sorulara yer verilmiş olup, daha detaylı bilgi için iletişime geçebilir ya da doğrudan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut Uyap vatandaş portal  sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek tebligat ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

Aksi taktirde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabilecektir.

Ceza davaları söz konusu olduğu zaman avukatların önemi bir kez daha belli olmaktadır. Sanıklar, hürriyeti bağlayıcı ceza alma ihtimali bulunan davalarda, kendilerini avukatla savundukları zaman daha sağlıklı bir süreç ortaya çıkmış olur.
İnternet ortamından bulunan dilekçele örneklerine ve dava hakkında haklı olduğu konusunda aşırı kendine güven sonucunda tamamen haklı olduğunuz bir davayı avukattan destek almadığınız için kaybedebilirsiniz. Avukat tutmadan davanızı bizzat kendiniz yürütmeye çalışırsanız ise de kanunları ve usulü bilmediğininiz için bu durum hak kayıplarına sebep olmaktadır.
Tamamen haklı olduğunuz bir davada kendinizi ifade etmekte oldukça zor anlar yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreci avukat ile yürütmeniz halinde avukatınız size yol göstermekle birlikte size mahkeme aşamasında da destek olacaktır.

Ceza davalarında olaya dair anlatımı soruşturma ve kovuşturma aşamasında taraflar yapmak zorundadır. Taraflar duruşmaya gelip yaşanan olayı bir kere anlattıktan sonra davayı ceza avukatı aracılığıyla takip edebilirler. Yani artık taraflar davaya gelmek zorunda değillerdir. Yargıç her iki tarafı dinler, diğer delillerle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışır.
Avukat, tarafların yerine geçerek doğrudan olay anlatımında bulunamaz Suç işlendiği iddiasıyla açılan ceza davasında yargılama konusu olay ile ilgili beyanda bulunma hak ve ödevi, tanık, sanık, mağdur veya müştekiye aittir. Ancak, ceza avukatı olaya dair beyanları değerlendirebilir, anlatımlardaki çelişkileri, savunduğu tarafın iddiasını doğrulayan olguları ortaya koyabilmek için beyanları ve olayı tekrar anlatabilir.

Avukatın kayıtlı olduğu baronun bulunduğu ilden başka ilde iş ve dava alması mümkündür. Avukat için başka şehirde dava alması önünde herhangi bir engel yoktur. Avukatın başka yerde dava alması mümkündür. Avukat yine başka yerde gerek uyap üzerinden gerekse de fiziken dava açabilir.Erzincan Avukat olarak Türkiye’nin her ilinde hizmet vermekteyiz. Hukuk Büromuz Erzincan başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde Erzincan Avukat,Aksaray Avukat, Gümüşhane Avukat, Erzurum Avukat, Bayburt Avukat olarak en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU uyarınca ;Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşme neticesinde avukatınız gerçekleştirilecek işlemin genel ya da özel vekaletname ile çözümlenmesi gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Avukatınızın talebi doğrultusunda vekaletname çıkartmak için gideceğiniz noterde avukatınızın size vereceği vekalet bilgilerini notere iletmeniz yeterli olacaktır.Genel ya da özel avukat vekaletname örnekleri noterlerde bulunmaktadır.

            Vekaleti çıkardıktan sonra aslını avukata vermeniz gerekmektedir.

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları vekalet bilgileri doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention(Şerh)’denilmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türk Konsolosluğuna gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Davayı kazandığınız zaman Mahkeme masrafların karşı taraftan alınarak size ödenmesine hükmeder. Ancak size ödenecek masrafların sadece yargılama masrafları olduğunu unutmayınız. Davaya hazırlık için yaptığınız harici  masraflar, ulaşım giderleri, avukatınıza ödediğiniz vekâlet ücreti gibi bazı masraflar size geri ödenmeyecektir

Avukatlık ücretinin ödeme şekli, vekil ile müvekkil arasında yapılacak sözlü veya yazılı anlaşmaya göre belirlenebilir. Ödeme peşin ya da eğer avukatın anlaşması var ise kredi kartıyla yapılmaktadır. Bankaların anlaşmasına göre de taksit imkanı bulunmaktadır. Uygulamada avukatlık ücretinin bir kısmı peşin peşin talep edilmekle birlikte vekil ile müvekkil anlaşmasına göre taksit halinde ödenmektedir. Ayrıca icra takiplerinde yer alan avukatlık ücreti ise alacağın karşı taraftan tahsili ile birlikte tahsil edilir.

Başka bir sorunuz mu var?