Polislerdeki Yaka Kamerası Yasal Mıdır?

//

Av.Haşim KARTAL

Polislerdeki Yaka Kamerası Yasal Mıdır?

Yaka kameraları 2010’lu yılların başlangıcında A.B.D.,Çin,Rusya ve bazı AB ülkelerinde polis ve askeri departmanlar tarafından ihtiyaç olduğundan kullanılmaya başlamıştır.Yaka Kameraları başta Emniyet Müdürlüğü mensubu polislerimiz olmak üzere, Jandarma Komutanlığına bağlı karakol ve trafik birimlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlıklarında, Belediyelerin Zabıta birimlerinde, Adliye Bakanlığına bağlı Ceza infaz evlerinde bulunan gardiyanlarda, Kamu ve Özel Güvenlik Birimlerinde kullanılmaktadır.

Yaka Kamerası Gizli Kamera Mıdır?

Yaka kameraları gizli kameralardan farkıdır. Gizli kameraların görüntüleri lens ve ebat konularından ötürü öncelikle delil olamayacak kadar düşük çözünürlüklerdedir. Bundan daha önemlisi gizli şekilde yapılan çekimler ile ispat amacıyla kullanılan yaka kameraları arasında önemli farklar vardır.Ülkemizde yaka kamerasının kullanımı hakkında bazı yasal boşluklar olabilir, bu konu ile ilgili kullanan birimler cihazların altına belli ebatlardaSES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMAKTADIR” ibaresi içeren küçük kartlar kullanmaktadır. Yine bu durumu memurlar sözlü olarak karşıya iletmektedirler.Yaka kameraları çeşitli davalarda delil olarak kullanılmış ve bu konuda emsal kabul edilmektedir.

Polislerdeki Yaka Kamerasındaki Amaç Nedir?

Yaka kamerasındaki amaç trafikteki ihlalleri tespit etmek, kayıt altına almak ve ondan da daha önemlisi vatandaşlara yapılan uygulamalarda, özellikle de alkol uygulamalarında sıklıkla rastlanan polis vatandaş münasebetlerindeki bazı olumsuzlukların daha sonra mahkeme aşamasında şikayet konusu olduğunda çok net şekilde açıklığa kavuşması için memurların yaptığı görevler esnasında 12 saat süreyle kayıt yapabilen bu kameraları kullanılmaktadır. Görev esnasında memurların karşılarındaki muhatabına “sizi kameraya kaydediyorum şuandan itibaren yaptığımız görüşmeler kayıt altına alınır “şeklindeki açıklamasından sonra kayıt altına alınmaktadır.

Polislerdeki Yaka Kamerası Yasal Mıdır?

EGM’nin Ses ve Görüntü Kaydı Alınması Genelgesi Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik genelgesi bulunmaktaydı ancak bu genelge “Danıştay 10. Dairesi, EGM’nin, 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle,” Polat Balkan ile Antalya Barosu Başkanlığınca açılan davayı karara bağladı.

Kararda özetle ; “Anayasa’nın 22. maddesi incelendiğinde, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin ise esas olduğu, bu hakkın, madde metninde belirtilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri uyarınca sınırlandırılabileceği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu hakkın belirli hallerde sınırlandırılabileceği, dolayısıyla mutlak bir nitelik taşımadığı açık ise de devletin, bu sınırlandırma sebepleri haricinde söz konusu hakkın kullanılmasını sağlamak yükümlülüğünün bulunduğunun kabulü gerekmektedir.”

Genelgeyle yapılan düzenlemelerin, temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği aktarılan kararda, davalı idarenin genelge niteliğinde bir düzenleyici işlemle adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirmesinin Anayasa’nın 7. ve 13. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

Temel hak ve hürriyetleri, Anayasa’nın 13. maddesinde getirilen hukuki güvencelere ve kanunla sınırlama ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu genelgede hukuka uyarlık görülmediği ifade edilen kararda, davacıların yürütmenin durdurulması istemlerinin kabulüne, EGM’nin “Ses ve görüntü kaydı alınması” konulu genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yapılan Alkol Testine İtirazda Yaka Kamerasının Önemi Nedir?

Alkol ölçümüne itiraz ettiğiniz halde tekrar ölçüm yapılmaması durumunda itirazlarınızı mahkemeye yaparken yaka kamera kayıtlarının celbini de talep edebilirsiniz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

2023 ve 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?