Kelkit Avukat Hangi Konulara Bakar?

Kelkit avukat ve hukuki destek hizmeti alınmasını gerektiren ceza davalarında, davayı yürütecek ceza avukatının çok dikkatli seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceza davası neticesinde çıkacak sonucun özgürlüğünüzü tamamen etkileyeceği ve dava sürecinde yapılacak hatalı bir işlemin ileride telafisinin mümkün olamayacağının unutulmaması gerekmektedir.Bu nedenlerle alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışılması lehinize olacaktır.

Kelkit avukatları;

·         Savcılığa suç duyurusunda bulunma

·         Kollukta ifadeye girme

·         Savunma Dilekçesi yazma

·         Soruşturma dosyalarına bakma

·         İnfaz hesaplaması yapma

·         Tutukluluğa itiraz

·         Adli kontrole itiraz

·         Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma

·         Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

·         Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

·         Cezaevi ziyareti

·         İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi

·         İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Kelkit avukatları, soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesi ve devamında istinaf kanun yolu  ve temyiz kanun yolu sürecini büyük bir dikkat ve özenle sürdürmektedir. Kelkit avukatları seçilirken avukatın daha önce hangi davalara baktığı ve mesleki deneyimi araştırılmalıdır. Bu husus  mağduriyete uğramamanız için önemlidir.

 

·         Kelkit Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerdeki Davalara Bakar?

Avukatlık kanunu gereğince  avukatlık mesleği serbest bir meslektir. Avukatlık kanunu kapsamında avukatlık mesleğinde uzmanlaşma bulunmadığı gibi “ ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmamaktadır. İnternet üzerinden “Kelkit ceza avukatı” veya “Kelkit ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık alanı henüz hukukumuzda yer almamaktadır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak tanıtmasının hukukta yeri yoktur. Halk arasında ise ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denilmektedir.

Kelkit ceza avukatı ise ;

·         Ağır Ceza Mahkemeleri

·         Asliye Ceza Mahkemeleri

·         Çocuk Ceza Mahkemeleri

·         Sulh Ceza Hakimliği

·         Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)

·         Yargıtay (Temyiz)

Gibi davalara bakar.

Kelkit Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı ise  halk dilinde savcılık aşamasındaki soruşturmalara, asliye ceza mahkemesindeki davalara ve ağır ceza mahkemesindeki davalara bakan avukattır.

 

Kelkit Ceza Avukatının Baktığı Davalara Örnek Vermek Gerekirse;

·         Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

·         Taksirle öldürme

·         Göçmen kaçakçılığı

·         İntihara yönlendirme

·         Eziyet

·         Cinsel taciz

·         Kasten yaralama

·         Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

·         Taksirle yaralama

·         Organ veya doku ticareti

·         Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.

·         Kısırlaştırma

·         Tehdit

·         Şantaj

·         Cebir

·         Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

·         Konut dokunulmazlığının ihlali

·         Kişilerin huzur ve sükununu bozma

·         Hakaret

·         Haberleşmenin gizliliğini ihlal

·         Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

·         Bedelsiz senedi kullanma

·         Özel hayatın gizliliğini ihlal

·         Kişisel verilerin kaydedilmesi

·         Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

·         Hırsızlık

·         Mala zarar verme

·         Hakkı olmayan yere tecavüz

·         Güveni kötüye kullanma

·         Dolandırıcılık

·         Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

·         Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

·         Çevrenin kasten kirletilmesi

·         Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

·         Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

·         Mühürde sahtecilik

·         Mühür bozma

·         Resmi belgede sahtecilik

·         Özel belgede sahtecilik

·         Açığa imzanın kötüye kullanılması

·         Suçu ve suçluyu övme

·         Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

·         Hayasızca hareketler

·         Müstehcenlik

·         Fuhuş

·         Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

·         İhaleye fesat karıştırma

·         Edimin ifasına fesat karıştırma

·         Bilişim sistemine girme

·         Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

·         Görevi kötüye kullanma

·         Görevi yaptırmamak için direnme

·         İftira

·         Suç üstlenme

·         Suç uydurma

·         Yalan tanıklık

·         Suçu bildirmeme

·         Uyuşturucu Ticareti

·         Hayvan Öldürme

·         Soykırım

·         İnsanlığa karşı suçlar

·         Örgüt

·         Kasten öldürme

·         Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

·         İşkence

·         Cinsel saldırı

·         Çocukların cinsel istismarı

·         Reşit olmayanla cinsel ilişki

·         Yağma

·         Nitelikli dolandırıcılık

·         Hileli iflas

·         Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

·         Parada sahtecilik

·         Rüşvet

·         Zimmet

·         İrtikap

·         Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

·         Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Kelkit Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması Avukatlık Kanunu gereğince zorunludur. Ancak avukatın tüm Türkiye genelinde iş almasının önünde ise hukuken açıkça bir engel bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, davanın işinde uzman bir avukat tarafından yürütülmesi taraflar için son derece önemlidir. Kelkit ceza avukatı Kelkit merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir.

 

Kelkit Ceza Avukatı Ücretleri

Kelkit ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen taban ücrettir.Ancak alanında uzman avukatlarca taban ücretin üzerinde ücret de alınabilmektedir.

 

 En İyi Ceza Avukatı Nedir? 

Avukat diyince daima en iyisi aranır. Ancak kavramlar arasında büyük bir hata ya da farklılık vardır. Çünkü en iyi avukat, en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı gibi sürekli olarak internet üzerinde aramalar yapılmaktadır. Yapılan bu aramalar sonucunda karşımıza bir çok gereksiz ve alakasız konular ve reklamlı siteler dahi gelmektedir. Bunun nedeni internette yer alan bilgi kirliğidir. Bu nedenle internet reklamından ziyade avukatların bilgi ve birikimini araştırmakta fayda vardır.

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2023 yılı Avukatlık Ücreti ;

·         Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00 TL

·         Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

·         Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için Çocuk 8.700,00 TL

·         Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

Kartaloğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak Erzincan merkezli Türkiye’nin 81 iline hukuki çözümlerimizi sunuyor, somut vaka değerlendirmesi yapıyor ve size en uygun hukuki çözümlerimizle birlikte  davalarınızı titizlikle takip ediyoruz.