Bayburt Avukat Hangi
Konulara Bakar?

Bayburt Avukat , hukuki destek ve avukat hizmeti gerektiren ceza davalarında, davayı yürütecek avukatın çok dikkatli seçilmesi önemlidir. Ceza davası sonucunun özgürlüğünüzü tamamen etkileyeceği ve dava sürecinde yapılacak hataların ileride düzeltilemeyeceği unutulmamalıdır.Sonuç olarak, alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız size fayda sağlayacaktır.

Bayburt
avukatları;

· Savcılığa suç duyurusunda bulunma

· Kollukta ifadeye girme

· Savunma Dilekçesi yazma

· Soruşturma dosyalarına bakma

· İnfaz hesaplaması yapma

· Tutukluluğa itiraz

· Adli kontrole itiraz

· Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma

· Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

· Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

· Cezaevi ziyareti

· İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi

· İstinaf
ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Bayburt avukatları, soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesinden ve ardından istinaf ve temyiz kanun yolu süreçlerine kadar çok dikkatlidir. Bayburt avukatları seçilirken, avukatın mesleki deneyimi ve daha önce hangi davalara baktığı araştırılmalıdır. Bu, sizi mağdur etmemek için önemlidir.

 

· Bayburt Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerdeki Davalara Bakar?

Avukatlık kanunu, avukatlık mesleğini serbest bir iş olarak tanımlar. Avukatlık kanunu, “ağır ceza avukatı” veya “ceza avukatı” gibi belirli bir uzmanlık alanına sahip değildir. Bayburt ceza avukatı veya Bayburt ağır ceza avukatı olarak etiketlenen internet siteleri gerçek değildir. Hukukumuzda henüz ceza avukatı olarak bir avukatlık alanı bulunmamaktadır. Ceza davalarına katılan avukatların kendilerini “ceza avukatı” olarak tanıtması yasa dışıdır. Ceza davalarına bakan avukatlara ise ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denir.

Bayburt
ceza avukatı ise ;

· Ağır Ceza Mahkemeleri

· Asliye Ceza Mahkemeleri

· Çocuk Ceza Mahkemeleri

· Sulh Ceza Hakimliği

· Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)

· Yargıtay (Temyiz) Gibi davalara bakar.

Bayburt Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Halk dilinde savcılık aşamasındaki soruşturmalara, asliye ceza mahkemelerine ve ağır ceza mahkemelerine bakan avukatlar, ceza avukatı olarak bilinir.

Bayburt
Ceza Avukatının Baktığı Davalara Örnek Vermek Gerekirse;

· Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

· Taksirle öldürme

· Göçmen kaçakçılığı

· İntihara yönlendirme

· Eziyet

· Cinsel taciz

· Kasten yaralama

· Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

· Taksirle yaralama

· Organ veya doku ticareti

· Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.

· Kısırlaştırma

· Tehdit

· Şantaj

· Cebir

· Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

· Konut dokunulmazlığının ihlali

· Kişilerin huzur ve sükununu bozma

· Hakaret

· Haberleşmenin gizliliğini ihlal

· Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

· Bedelsiz senedi kullanma

· Özel hayatın gizliliğini ihlal

· Kişisel verilerin kaydedilmesi

· Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

· Hırsızlık

· Mala zarar verme

· Hakkı olmayan yere tecavüz

· Güveni kötüye kullanma

· Dolandırıcılık

· Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

· Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

· Çevrenin kasten kirletilmesi

· Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

· Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

· Mühürde sahtecilik

· Mühür bozma

· Resmi belgede sahtecilik

· Özel belgede sahtecilik

· Açığa imzanın kötüye kullanılması

· Suçu ve suçluyu övme

· Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

· Hayasızca hareketler

· Müstehcenlik

·Fuhuş

· Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

· İhaleye fesat karıştırma

· Edimin ifasına fesat karıştırma

· Bilişim sistemine girme

· Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

· Görevi kötüye kullanma

· Görevi yaptırmamak için direnme

· İftira

· Suç üstlenme

· Suç uydurma

· Yalan tanıklık

· Suçu bildirmeme

· Uyuşturucu Ticareti

· Hayvan Öldürme

· Soykırım

· İnsanlığa karşı suçlar

· Örgüt

· Kasten öldürme

· Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

· İşkence

· Cinsel saldırı

· Çocukların cinsel istismarı

· Reşit olmayanla cinsel ilişki

· Yağma

· Nitelikli dolandırıcılık

· Hileli iflas

· Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

· Parada sahtecilik

· Rüşvet

· Zimmet

· İrtikap

· Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Bayburt Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet
Verir?

Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması gerektiğini belirtmektedir. Ancak hukuken açıkça bir engel yoktur ki bir avukatın tüm ülkeyi işe alması mümkün olsun. Bir ceza davasında taraflar, davayı uzman bir avukat tarafından yürütmelidir. Bayburt ceza avukatı, Bayburt merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Bayburt Ceza Avukatı Ücretleri

Bayburt ceza avukatı ücretleri taraflar arasında anlaşmaya varılabilir. Bu durumda, avukatın bilgi ve deneyimi, sarf edeceği çaba ve dava konusu çok önemlidir. Bu çerçevede bir ücret belirlenir. Bununla birlikte, bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden daha düşük değildir. Bu taban ücret devlet tarafından belirlenmiştir.Ancak alanında uzman avukatlar taban ücretin üzerinde bir ücret talep edebilir.

 En İyi Ceza Avukatı Nedir? 

Avukatlar her zaman en iyisini ararlar.Bununla birlikte, kavramlar arasında önemli bir hata veya farklılık vardır. çünkü en iyi avukat, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı aramaları internette sürekli olarak yapılmaktadır. Yapılan bu aramalar sonucunda birçok alakasız ve gereksiz konu ve reklamlı siteler ortaya çıktı. Bunun nedeni internetteki bilgi paylaşımıdır. Bu nedenle, internette reklam yapmak yerine avukatların bilgi ve deneyimini incelemek faydalıdır.

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca
2023 yılı Avukatlık Ücreti ;

· Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00 TL

· Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

· Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için Çocuk 8.700,00 TL

· Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

Kartaloğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak Erzincan merkezli Türkiye’nin 81 iline hukuki
çözümlerimizi sunuyor, somut vaka değerlendirmesi yapıyor ve size en uygun
hukuki çözümlerimizle birlikte  davalarınızı titizlikle takip ediyoruz.